Proiecte privind grilele de salarizare, hotarari ale consiliilor locale si procedura completa pentru functionarii publici, personalul contractual si politistii locali.

Proiecte privind grilele de salarizare, hotarari ale consiliilor locale si procedura completa pentru functionarii publici, personalul contractual si politistii locali. Copiati link-urile de mai jos, apoi accesati-le in Google pentru a le vizualiza. Primaria Piatra Neamt https://www.primariapn.ro/fisiere/AgendaLegislativa/HCL/2017/172/anexa_hcl_172_07_07_2017.pdf https://www.primariapn.ro/fisiere/AgendaLegislativa/HCL/2017/172/hcl_172_07_07_2017.pdf https://www.primariapn.ro/fisiere/AgendaLegislativa/HCL/2017/172/raport_hcl_172_07_07_2017.pdf https://www.primariapn.ro/fisiere/AgendaLegislativa/HCL/2017/172/referat_hcl_172_07_07_2017.pdf   Primaria Urlati http://www.urlati-ph.ro/userfiles/file/Consiliul_local/Hotararile_consiliului_local/2017/7/Hotararea%20Consiliului%20Local%20nr.%2065.pdf   Primaria Floresti http://floresticluj.ro/fisiere/subpagini_fisiere/3.pdf   Primaria sector 2 Bucuresti 08 PH […]

Sporul de noapte se calculeaza raportat la salariul de baza avut in momentul efectuarii orelor respective

Sporul de noapte de 25% , prevazut la art. 17 din Legea cadru nr. 284/2010, se calculeaza raportat la salariul de baza avut in momentul efectuarii orelor respective. Responsabilitatea stabilirii si acordarii drepturilor de natura salariala revine ordonatorului principal de credite. Adresa Ministerul Muncii spor de noapte

Participantii din partea angajatilor la consultarile privitoare la stabilirea salariilor de baza in cadrul administratiei publice

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Art. 11. (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau […]

Acordarea voucherelor de vacanta

Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Art. 1 (2)2 Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările […]

Drepturile de hrana si voucherele de vacanta nu sunt incluse in salariile de baza si nu se stabilesc prin procedura prevazuta prin Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

In ceea ce priveste drepturile de hrana si voucherele de vacanta acestea sunt venituri asimilate salariilor, ce nu fac parte din salariile de baza care se stabilesc acum cu consultarea sindicatelor. Acestea sunt stabilite separat prin Legea nr. 155/2010,  art. 351  (drepturile de hrana) si OUG nr. 8/2009 (vouchere de vacanta) Codul Fiscal CAPITOLUL III […]

Procedura de stabilire a salariilor de baza in Administratia publica

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Art. 11. (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau […]

Ce trebuie sa faca angajatii din administratia publica locala in urma intrarii in vigoare a legii salarizarii 153/2017 pentru a nu pierde drepturi salariale

Legea 153/2017 Art. 11. — (1) Pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu al consiliilor judeţene, primării şi consilii locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după […]

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Parlamentul României adoptă prezenta lege.   CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune   Obiectul de reglementare Art. 1. — (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. (2) Prezenta […]

Tribunalul Bucuresti: Obligă Orasul Negresti să emită actele prin care să recalculeze salariul de bază şi sporurile de care beneficiază fiecare dintre reclamanţi la nivelul maxim al acestor drepturi salariale existent în cadrul familiei ocupaţionale începînd cu data de 9.04.2015

Nr. unic (nr. format vechi) : 12158/3/2017 Data inregistrarii 06.04.2017 Data ultimei modificari: 14.06.2017 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte BIOTAN MIHAI IULIAN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR PRO LEX Reclamant ORAŞUL […]

Tribunalul Bucuresti: norma de hrana se acorda si in zilele de reapous saptamanal din perioada concediului odihna

Consiliul Local al Primariei Tarnaveni a aprobat un Regulament de acordare a normei de hrana. Prin regulament s-a stabilit sa nu se acorde norma de hrana in zilele de repaus saptamanal din perioada concediului de odihna. Tribunalul Bucuresti a anulat prevederea respectiva.   PL Tarnavni – norma hrana in concediu de odihna