Arhiva pentru Categoria◊ Articole importante ◊

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi informaţiile publicate în mass-media cu privire la stadiul procesului de reformă al administraţiei fiscale din România, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt etapele acestuia ce […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în cadrul instituţiei dvs. şi a structurilor subordonate s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor dvs. şi în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să verificaţi şi să ne comunicaţi care sunt motivele nerespectării termenului prevăzut la art. 128 din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice In atenţia Doamnei Ministru Ioana-Maria Petrescu            Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor vamale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

 

 

 

 

Buna ziua. Referitor la ultimile demersurilor efectuate ca urmare a solicitarilor dvs., suntem in masura sa va aducem la cunostinta urmatoarele: 1.Conform informatiilor transmise actele administrative de numire in noile functii, ca urmare a promovarii in grad profesional, au fost emise. In acest sens ultimile informatii primite au fost de la DGRFP Iasi, conform raspunsului […]

 

 

 

 

  Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi            Având în vedere prevederile art. 56 şi 104 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să analizaţi oportunitatea de ocupare a tuturor posturilor vacante (definitiv sau temporar), existente în cadrul structurilor organizatorice din domeniul vamal […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice In atenţia Doamnei Ministru Ioana-Maria Petrescu             Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării măsurii de mutare a sediului Direcţiei Regionale Vamale Cluj de către conducerea Agenţiei Naţionale […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova               Având în vedere prevederile art. 128 din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să dispuneţi emiterea şi comunicarea actelor administrative pentru personalul ce a promovat concursul de avansare în grad profesional, atât de la nivelul […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă au fost angajaţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală ce şi-au încetat activitatea în cadrul acesteia prin demisie sau prin mobilitate în […]

 

 

 

 

adresa nota fundamentare organigrama stat functii 1 stat functii2 stat functii3 stat functii 4

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt condiţiile de îndeplinit pentru a beneficia de acoperirea cheltuielilor de pregătire profesională de către instituţia dvs, în conformitate cu prevederilor […]

 

 

 

 

Buna ziua. In ceea ce priveşte ultimele demersuri legate de activitatea profesională, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 1.      Modificarea structurii organizatorice a DGV.             In ceea ce priveşte informaţiile ce circulă cu privire la modificarea structurii organizatorice a DGV, prin adăugarea la aceasta a unor servicii interne, deoarece nu au putut fi verificate oficial din […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a solicitat avizul privind funcţiile publice instituţiei dvs. pentru modificarea structurii de funcţii publice sau pentru  […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 21 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2004, privind Statutul personalului vamal, vă rugăm să efectuaţi toate formalităţile necesare în vederea asigurării protecţiei personalului vamal cu […]

 

 

 

 

SNPV PROLEX asigura asistenta juridica in ceea ce priveste apărarea drepturile membrilor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici (model cerere anexat). De asemenea potrivit art. IX din OUG nr. 46/2009, pe perioada cât îşi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare în vederea dotării cu mijloacele şi bunurile necesare controlului antidrog a angajaţilor instituţiei dvs. cu astfel […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României In atenţia Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta            Având în vedere prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării unor măsuri necesare eficientizării activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În acest sens vă […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să analizaţi oportunitatea de înzestrare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi cu un autoturism. Menţionăm că acest fapt va asigura desfăşurarea cu rezultate […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi ale art. 128 din  Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să dispuneţi […]

 

 

 

 

Pe toti cei interesati de a intra in posesia acestora, ce asigura reduceri la achizitia de carburanti de la benzinariile acestei companii, ii rugam sa ne contacteze si sa ne trimita nume,prenume, mail si nr. de telefon. Toate aceste date pot fi transmise pe adresa sindicatului la: Tel./Fax 0213161412 Mobil:0761788001 E-mail:office@prolex.ro

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să   asiguraţi funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor condiţii normale de muncă în cadrul locaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea, în sensul dotării cu […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să   efectuaţi toate demersurile necesare în vederea emiterii tuturor legitimaţiilor necesare angajaţilor din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor pentru buna desfăşurării activităţii acestora. Solicitare emitere […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României In atenţia Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta            Având în vedere prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea participării unor observatori independenţi la proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei publice specifice […]

 

 

 

 

Buna ziua. In prezent ca urmare a solicitarilor dvs. va comunicam urmatoarele: 1.Urmeaza a fi introdusa in instanta actiune pentru anularea deciziilor rectificative emise ulterior deciziilor de numire in functia publica dupa reorganizarea din anul 2013. La sfarsitul lunii februarie 2014 au fost emise unora dintre dvs. noi decizii de reincadrare pe postul detinut, ca […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul de posturi de funcţii de conducere existent în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, câte dintre acestea sunt în prezent ocupate precum […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să  iniţiaţi procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea tuturor funcţiilor de conducere vacante existente în cadrul instituţiei dvs. Menţionăm că, în prezent, unele din […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală a Vămilor               Având în vedere adresa dvs. nr. 1013387/2014, vă rugăm să luaţi măsurile necesare în vederea soluţionării unor probleme apărute în legătură cu aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui A.N.A.F. nr. 230/2014, astfel: -insuficienţa dotărilor necesare cu privire la introducerea datelor necesare de către fiecare lucrător vamal; -deficitul de spaţiu şi […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală a Vămilor               Având în vedere prevederile art. 21 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt prevederile legale şi în ce constă metodologia aplicabilă în cazul ,,controlului fizic amănunţit” […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici               Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă fişa postului unei funcţii publice de execuţie, din cadrul unui compartiment/birou/serviciu al unei structuri organizatorice, poate cuprinde şi alte atribuţii […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere interviul dvs. din revista Capital din data de 04.05.2014, în care menţionaţi că procesul de reorganizare al instituţiei dvs. început în 2013 are ,,patru componente de bază: administrarea veniturilor statului din impozite, taxe, contribuţii, inspecţia fiscală, controlul operativ/inopinat şi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere interviul dvs. din revista Capital din data de 04.05.2014, vă rugăm să ne comunicaţi care au fost criteriile în baza cărora candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă li s-a efectuat ,,o evaluare a potenţialului […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea respectării normelor legale cuprinse la art. 79 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, […]

 

 

 

 

Documente elaborate de ANAF in anul 2014 la modificarea structurii organizatorice si statului de functii

 

 

 

 

Planul national de ocupare al functiilor publice pe anul 2014 la nivelul aparatului propriu al ANAF

 

 

 

 

Către, Guvernul României            Având în vedere prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea înfiinţării unor structuri organizatorice la nivel de judeţ în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 lit. b) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să analizaţi oportunitatea schimbării legislaţiei în vigoare privind funcţia publică, referitor la examenul de promovare în gradul profesional superior celui deţinut a […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, vă rugăm să ne comunicaţi dacă perioada concediului pentru creşterea copilului reprezintă vechime în funcţia publică, condiţie necesară pentru participarea la concursul sau examenul de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere adresa dvs. nr. 800597/08.04.2014, vă rugăm să ne comunicaţi dacă instituţia dvs. va organiza în anul curent examen de promovare în clasă pentru funcţionarii publici care îndeplinesc condiţiile legale corespunzătoare şi în caz afirmativ care va fi perioada de desfăşurare a acestuia. Solicitare catre […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă înaintăm unele propuneri referitoare la Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei dvs. anexate prezentei. La finalizarea proiectului vă rugăm să ne înaintaţi, în copie, un […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 30 din Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 18/03/2004, privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să   asiguraţi pregătirea profesională a funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor  şi a celorlalte structuri organizatorice cu atribuţii în domeniul […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 22 din 18/11/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă persoanele cu atribuţii în domeniul […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile titlului VIII Controlul vamal al mărfurilor, constatările biroului vamal şi alte măsuri luate de acesta, din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României din 07/06/2006,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă un angajat al biroului vamal poate îndeplini atribuţiile cuprinse în două […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să   asiguraţi funcţionarilor publici din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor condiţii normale de igienă în cadrul locaţiilor unde îşi desfăşoară activitatea, de natură să ocrotească […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Prin prezenta revenim la adresa noastră nr. 76312/20.01.2014, înregistrată la dvs. sub nr. 5530/20.01.2014 şi având în vedere prevederile art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să demaraţi formalităţile de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi, în copie, avizele nr. 6649/2014 şi 7131/3363/27.02.2014, emise de instituţia dvs. precum şi documentele care au stat la baza acestora, întocmite cu […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi, în copie, următoarele documente, întocmite cu ocazia modificării structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din cadrul instituţiei dvs: -Referatul […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi, în copie, următoarele documente, întocmite cu ocazia modificării structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi din cadrul instituţiei dvs: -anexele1-3 ale […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere faptul că a fost elaborat şi adoptat un nou act normativ de organizare şi funcţionare al instituţiei dvs., prin care au fost aduse mai multe modificări referitoare la structura şi desfăşurarea activităţii acestei agenţii, vă rugăm să elaboraţi regulamentul de organizare şi funcţionare al […]

 

 

 

 

Informaţii dosar Informaţii generale Părţi Şedinţe Căi atac Citare prin publicitate Informaţii generale Nr. unic (nr. format vechi) : 1048/2/2012* Data inregistrarii 26.04.2013 Data ultimei modificari: 02.04.2014 Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: anulare act administrativ Stadiu procesual: Recurs Părţi Nume Calitate parte PIRVAN ION PRIN SINDICATUL NATIONAL […]

 

 

 

 

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere candidaţii care au absolvit studiile superioare inainte de anul 2011 nu au nevoie si de studii de master.   Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 SECŢIUNEA a 11-a Ciclul II – Studii universitare de master   A. Organizarea Art. 153. – (1) Programele […]

 

 

 

 

SNPV PROLEX asigura asistenta juridica in ceea ce priveste apărarea drepturile membrilor ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici (model cerere anexat). Pentru ajutoarele materiale in cazuri medicale, deces etc. (model cerere anexat), in […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să controlaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, în ceea ce priveşte emiterea unor […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul posturilor existente în statele de funcţii pentru Direcţia Generală a Vămilor, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale, precum şi câte din […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi procesul de implementare a  unor măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, derulat în prezent de către instituţia dvs., vă rugăm să analizaţi oportunitatea înfiinţării unor structuri […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea […]

 

 

 

 

La sfarsitul lunii februarie au fost emise unora dintre dvs. noi decizii de reincadrare pe postul detinut, ca urmare a reorganizarii efectuate in 2013, prin care au fost modificate deciziile emise anterior. Acest fapt s-a produs numai asupra angajatilor care castigasera suspendarea deciziilor de eliberare din functia publica ce au fost emise in anul 2011 […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 33 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile în vederea respectării duratei normale a timpului de lucru şi a compensării orelor lucrate peste program cu timp liber corespunzător pentru […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 144 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să demaraţi formalităţile de organizare a examenului de promovare în clasă pentru funcţionarii publici din cadrul instituţiei dvs. care […]

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală a Vămilor            Având în vedere că în prezent se derulează un proces de implementare a măsurilor specifice de selecţie pentru efectuarea controlului vamal asupra bagajelor personale la unele birouri vamale de frontieră, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile în vederea  desfăşurării normale a acestuia la nivelul acestor structuri organizatorice. Menţionăm […]

 

 

 

 

adresa ANAF

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe cele 36 funcţii publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul […]

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile Ordinului  Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.  230/12.02.2014, privitoare la unele măsuri specifice de selecţie pentru efectuarea controlului vamal asupra bagajelor personale la birourile vamale de frontieră si sesizarile primite de la dvs. in legatura cu aplicarea acestora, va rugam sa ne semnalati toate aspectele intalnite in activitatea dvs. in legatura […]

 

 

 

 

Având în vedere faptul că în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (Direcţia Generală a Vămilor) există angajaţi ce au aceleaşi atribuţii cuprinse în fişa postului, indiferent de funcţia deţinută, s-a hotărât introducerea unei acţiuni în instanţă prin care cei care sunt în această situaţie să primească veniturile salariale corespunzătoare gradului profesional cel mai mare […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi necesarul de carburant pentru mijloacele de transport şi centralele termice proprii ale birourilor vamale, în vederea  garantării angajaţilor acestora a unor condiţii normale […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, vă rugăm să asiguraţi măsurile minimale prevăzute pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor şi ameliorarea […]

 

 

 

 

Prevederile OUG nr. 77/2013 aplicabile personalului din Ministerul Finantelor Publice   Ordonanţă de urgenţă nr. 77 din 26/06/2013 Art. 1. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează posturile vacante la: a) ministere; b) instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea îndeplinirii îndatoririlor de serviciu de către angajaţii dvs. din cadrul structurilor organizatorice cu atribuţii in domeniul vamal, vă rugăm să asiguraţi dotarea acestora cu un […]

 

 

 

 

organigrama_directii_regionale organigrama_birouri_vamale_interior_grI organigrama_birouri_vamale_frontiera_grI organigrama_birouri_vamale_frontiera_grII

 

 

 

 

Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta                         Având în vedere prevederilor art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea aplicării măsurii de menţinere a codurilor de identificare fiscală proprii ale birourilor vamale şi a conturilor de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 12 alin.  (41) din Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 18/03/2004, privind Statutul personalului vamal, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt locurile de muncă cu condiţii deosebite în care îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal vamal ce beneficiază […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 125 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să demaraţi formalităţile de organizare a examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din […]

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile ordinului Agentiei  Nationale de Administrare Fiscala nr. 2098/06.08.2013, modificat prin ordinul nr. 3882/24.12.2013, prin care incepand cu data de 01.02.2014 birourile vamale de interior si de frontiera isi vor pierde codurile  de identificare fiscala proprii şi conturile de venituri bugetare, disponibilitati pentru garantii vamale, depozite in avans si alte sume aflate […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3882/2013, vă rugăm să analizaţi oportunitatea menţinerii codurilor de identificare fiscală proprii ale birourilor vamale şi a conturilor de venituri bugetare şi de disponibilităţi pentru garanţii vamale, depozite în avans şi alte sume aflate la dispoziţia acestora, […]

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile Ordinului ANAF nr. 3882/2013 va rugam sa ne inaintati propunerile dvs. referitoare la nerespectarea de catre acesta a legislatiei nationale si europene in vigoare. Mentionam ca organizatia noastra urmeaza a inainta conducerii ANAF obiectii referitoare la prevederile cuprinse in acesta  in timpul cel mai scurt posibil. Ordinul ANAF nr. 3882-24.12.2013

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 144 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicaţi dacă pot participa la examenul de promovare în clasă funcţionarii publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior care […]

 

 

 

 

Structura organizatorica actuala a DGRFP

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile necesare în vederea aprobării în timp util a cererilor de concediu ale angajaţilor instituţiei dvs. Menţionăm că, în urma concentrării la nivel regional a instituţiilor şi structurilor organizatorice subordonate agenţiei dvs., aprobarea efectuării […]

 

 

 

 

Programata la data: 12.12.2013, ora 16:00 Locatie desfasurare testare: Bucuresti, sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti str. Dimitrie Gerota nr. 13 tel. 021 305 70 90   Conditii de participare   DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI – APARAT PROPRIU   BIROUL VAMAL DE INTERIOR GRADUL I BUCURESTI   – pentru funcţia […]

 

 

 

 

In acest sens rugam pe toti cei interesati care pana in prezent nu au transmis imputernicirile si raspunsurile primite de la ANAF la contestatiile depuse si completate conform modelului transmis anterior dvs., sa ni le comunice, pentru a definitiva formalitatile de depunere a actiunii in instanta. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0213161412  […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca de la eliberarea din functiile publice si  pana in prezent au fost organizate mai multe examene si concursuri de ocupare a functiilor vacante existente si la solicitarea unora dintre dvs.  de a-i cuprinde pe toti cei ramasi fara loc de munca, actiunea in instanta pentru anularea ordinelor de eliberare din […]

 

 

 

 

  Ordonanţa de urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice     Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi […]

 

 

 

 

Guvernul a aprobat acest Memorandum care vizeaza ocuparea, in conditiile legii, a unui numar de 1185 posturi vacante in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, a unui numar maxim de 35 de posturi pentru Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne care sa asigure sustinerea activitatilor suport logistic pentru Directia Generala Antifrauda Fiscala atat […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicaţi dacă posturile rămase vacante în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală pot fi ocupate şi prin mutare, transfer sau  redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici. adresa catre ANAF raspuns ANAF adresa catre ANAF verificare articol presa

 

 

 

 

OUG_salarizare_altemasuribugetare2014-nov11

 

 

 

 

rezultate_finale_antifrauda_fiscala

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   In atenţia domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, vă rugăm să ne comunicaţi ce acţiuni au fost iniţiate în realizarea obligaţiilor care […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere adresa dvs. nr. 802436/22.10.2013, vă rugăm să ne comunicaţi lista posturilor vacante din cadrul aparatului central şi teritorial al instituţiei dvs. ce se vor ocupa prin redistribuirea funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi data la care urmează a fi iniţiată […]

 

 

 

 

Portal  > Curtea de Apel BUCUREŞTI  > Informaţii dosar Informaţii dosar Informaţii generale Părţi Şedinţe Căi atac Citare prin publicitate Informaţii generale Nr. unic (nr. format vechi) : 12568/2/2010* Data inregistrarii 27.03.2013 Data ultimei modificari: 22.10.2013 Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: anulare act administrativ Stadiu procesual: […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca de la eliberarea din functiile publice si  pana in prezent au fost organizate mai multe examene si concursuri de ocupare a functiilor vacante existente si pentru a-i cuprinde pe toti cei ramasi fara loc de munca, actiunea in instanta pentru anularea ordinelor de eliberare din functia publica urmeaza a fi […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere sesizările membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea eliberării în timp util de către serviciile de specialitate a adeverinţelor de venit pentru angajaţii instituţiei dvs. Menţionăm că, în urma concentrării la nivel regional a serviciilor suport, eliberarea documentelor […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere faptul că a fost elaborat şi adoptat un nou act normativ de organizare şi funcţionare al instituţiei dvs., prin care au fost aduse mai multe modificări referitoare la structura şi desfăşurarea activităţii acestei agenţii, vă rugăm să urgentaţi procedura de elaborare a regulamentului de […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   In atenţia domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu             Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea asigurării unui spaţiu corespunzător pentru angajaţii din aparatul propriu al […]

 

 

 

 

informare cabinet viceprim-ministru

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere faptul că în prezent un grup interministerial, format din reprezentanţii Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, lucrează la proiectul de modificare a legii salarizării în sectorul public ce urmează a […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere Memorandumul aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 18.09.2013, având ca temă ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi lista acestora pe structurile organizatorice din cadrul instituţiei dvs. Solicitare lista posturi vacante […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere prevederile art. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 677/2013, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt diferenţele […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi lista posturilor vacante existente în prezent la nivelul instituţiei dvs. Solicitare lista posturi vacante

 

 

 

 

anunt_concurs_DGAF model_adeverinta_vechime Lista_furnizori_servicii_psihologice_autorizate anexa1_concurs_DGAF anexa2_concurs_DGAF anexa3_formular anexa4_formular anexa5_cveuropean_2013 anexa6_Bibliografia

 

 

 

 

Stat functii 08.08.2013 Stat functii 31.07.2013 DGRFP Buc part.1 DGRFP Buc part.2 dgrfp-bv DGRFP Cluj Napoca cu AJFP-uri DR VAMALA CRAIOVA AP PROPRIU DGRFP Galati DGRFP Iasi 01.08.2013 DGRFP Iasi 08.08.2013 dgrfp ploiesti stat de functii cu ajpf dgrfp tm 08.08 cu modif la ajfp tm dgrfp-tm 31.07  

 

 

 

 

Anexat aveti cateva din documentele depuse de conducerea ANAF la obtinerea avizului ANFP in vederea reorganizarii. Mentionam ca detinem in prezent toate documentatia depusa in vederea avizarii si o putem transmite tuturor persoanelor interesate. adresa ANAF 801928 de solicitare aviz fp si organigrama adresa ANAF 802005 de solicitare nou aviz cu 08.08.2013 nota fundamentare la […]

 

 

 

 

Situatia posturilor din ANAF la 31.07.2013

 

 

 

 

Organigramele si statele de functii au fost intocmite in colaborare cu conducerile structurilor teritoriale

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………….               Subsemnatul, _____, cu domiciliul în ___, având funcţia de _____, în cadrul _______, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta formulez contestaţie împotriva deciziei de numire în funcţie nr. ___ din […]

 

 

 

 

Domnule Avocat al Poporului,   1.Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu sediul în Bucureşti str. Vasile Conta nr. 19, ap. 23, sector 2, telefon 0213161412. 2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră 29.08.2013…………………………………………………………………………………………………………. 3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:             Incălcarea prevederilor art. 115 alin (1) din Constituţia […]

 

 

 

 

Astăzi 03.09.2012, la invitaţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a avut loc dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre de Guvern, referitor la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice de inspector antifraudă. Precizăm că Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,, Pro Lex” a solicitat anterior organizarea acestei şedinţe de […]

 

 

 

 

  Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     Având în vedere prevederile art. 99 alin (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să puneţi la dispoziţia angajaţilor aflaţi în perioada de preaviz toate posturile vacante corespunzătoare din cadrul instituţiei dvs. In situaţia în care […]

 

 

 

 

Toate persoanele care sunt in perioada de preaviz si au fost declarate respinse la examenul de testare profesionala, pot solicita ANAF punerea la dispozitie a unei functii vacante corespunzatoare sau pot fi transferati in cadrul altor institutii publice pe functii publice corespunzatoare, existente in cadrul acestora. Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie […]

 

 

 

 

Conform art. 7 din Legea nr. 554/2004 ,, Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României            Având în vedere anunţul cu privire la ocuparea, prin transfer, a unui număr de maxim 350 posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, publicat pe site-ul instituţiei publice respective, vă comunicăm faptul că este necesar […]

 

 

 

 

Având în vedere faptul că se apropie sfârşitul perioadei de preaviz pentru angajaţii fostei Autorităţi Naţionale a Vămilor, vă rugăm să ne contactaţi pentru a va trimite modelul de contestaţie a deciziilor de eliberare din funcţie. Menţionăm că aceasta trebuie depusă, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de eliberare din funcţie, […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la proiectul de Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector […]

 

 

 

 

  Referitor la propunerile dumneavoastră cu privire la  reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă comunicăm următoarele: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a analizat cu atenţie propunerile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX privind proiectul de Hotărâre a Guvernului referitor la reorganizarea şi funcţionarea ANAF. ANAF mulţumeşte pentru propunerile transmise de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările primite de la membrii noştri de sindicat, vă rugăm să ne comunicaţi dacă au fost modificate veniturile salariale ale personalului vamal preluat în cadrul instituţiei […]

 

 

 

 

proiect hg_antifrauda

 

 

 

 

In urma sesizarilor primite pana in prezent din partea dvs. am efectuat mai multe demersuri la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu referire la unele aspecte negative din cadrul procedurii de reorganizare, ce pot fi vizualizate pe site-ul organizatiei noastre . Din pacate, din cauza lipsei de dialog social existenta la nivelul ANAF, pana in […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2133/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de aprobare a regulamentelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de testare profesională pentru funcţionarii […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. i) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi cum figurează încadraţi funcţionarii publici care au obţinut în instanţă suspendarea unui act administrativ de eliberare din […]

 

 

 

 

Solicitare emitere stat de functii la BV Zona Libera Braila

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea efectuării numirii funcţionarilor publici în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, prin aplicarea următoarelor criterii: […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor  Situaţiei posturilor vacante puse la dispoziţia persoanelor eliberate din funcţie, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013, privind aprobarea […]

In: Articole importante, Reorganizare  | Comentarii dezactivate

 

 

 

 

Ordin_regulamente_testare_publ Regulament_testare_functionari_publici Regulament_testare_contractuali FORMULAR_INSCRIERE Erata_regulament_contractuali

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexei 2 a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în cadrul procesului de ocupare a posturilor vacante existente în cadrul instituţiei dvs. angajaţii aflaţi în perioada de preaviz pot opta […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în cadrul procesului de ocupare a posturilor vacante, existente în cadrul instituţiei dvs., angajaţii aflaţi în perioada de preaviz pot opta […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor 1.11 si 1.12 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi […]

 

 

 

 

Lista posturilor vacante puse la dispozitia salariatilor din cadrul ANAF care au primit preaviz brasov bucuresti cluj craiova galati iasi prahova timisoara aparat_propriu anexa2

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 27 şi 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate măsurile […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor 1.11 si 1.12 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea încadrării cu personal a compartimentului Financiar Contabilitate şi Administrativ din cadrul Biroului Vamal de Interior Suceava, aparţinând Direcţiei […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie anexele nr. 2 şi nr. 3 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1115/1 august 2013 pentru aprobarea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie Ordinul nr. 1106/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea numărului de posturi pentru fiecare direcţie generală regională […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi dacă agenţia publică mai sus- […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicati numarul persoanelor angajate in cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , aflate in cadrul aparatului propriu si al directiilor generale ale finantelor […]

 

 

 

 

Având în vedere publicarea pe site-ul ANAF a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1115/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, au fost emise şi comunicate decizii de eliberare din funcţie mai […]

 

 

 

 

În lipsa comunicării deciziilor de numire pe noile funcţii şi a noilor atribuţii, angajaţii Direcţiilor Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale nu şi-au putut exercita activitatea     Prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, începând cu data de 01 august a.c., s-au abrogat Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013, privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea […]

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 473/2013 a fost publicata Hotărârea Guvernului nr.520 din 24.07.2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La data intrării în vigoare a acesteia se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din […]

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 473/2013 a fost publicata Hotărârea Guvernului nr.520 din 24.07.2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La data intrării în vigoare a acesteia se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din […]

 

 

 

 

Proiect HG MFP Nota de fundamentare HG MFP Anexa_nr2_19072013

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul posturilor ocupate din cadrul autorităţii vamale şi numărul angajaţilor care au raporturile de serviciu suspendate. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la proiectul de  Hotărare a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat pe site-ul instituţiei dvs.: A. Menţinerea posturilor vacante […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului […]

 

 

 

 

  Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. d) şi ale art. 99 alin (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia ca în perioada […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, pentru discutarea unor probleme profesionale ale membrilor noştri de sindicat legate de reorganizarea autorităţii vamale, prevăzută […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi proiectul de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicat pe site-ul instituţiei dvs. la rubrica […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere informaţiile cuprinse în Secţiunea a-7-a,  pct. 3 din Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicat pe site-ul instituţiei dvs. la rubrica transparenţă decizională, vă rugăm să ne comunicaţi care au fost […]

 

 

 

 

Proiectul de Hotărare a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si Nota de fundamentare a acestuia http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Proiect_HG_ANAF_11072013_reorganizare.pdf http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Nota_fundament_HG_ANAF_11072013_reorganizare.pdf      

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu            Având în vedere cele comunicate de către dvs. la şedinţa organizată în data de 14.06.2013, la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu privire la îmbunătăţirea activităţii acestei instituţii în ceea ce priveşte transparenţa decizională, vă rugăm să organizaţi o întâlnire cu […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, prevăzut a fi adoptat în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, prevăzut a fi elaborat conform prevederilor […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1028 din 09/08/2006, privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă autoritatea vamală a efectuat o analiză a posturilor de lucru ce îndeplinesc […]

 

 

 

 

                Conform Hotărârii plenului comun al Senatului și Camerei Deputaților nr.  47/18.06.2013, publicată în Monitorul Oficial cu nr. 364/19.06.2013, a fost înființată Comisia  specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen. Scopul acestei comisii speciale comune este acela de a sprijini, la nivel parlamentar, acţiunile Guvernului  în vederea îndeplinirii condiţiilor […]

 

 

 

 

Astazi 04.07.2013 am depus sesizare la Avocatul Poporului in legatura cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.In legatura cu solicitarea catre dvs. de transmitere a statelor de functii ale structurilor organizatorice ale ANV si […]

 

 

 

 

   Sambata, 29.06.2013, a aparut in Monitorul Oficial nr. 389/29.06.2013, Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                 Comparativ cu proiectul prezentat organizatiilor sindicale in sedinta de dezbatere publica din data de 14.06.2013, actul publicat […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi statele de funcţii  pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, pentru direcţiile judeţene şi a […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor angajate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor care deţin şi calitatea de pensionari. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la consultările […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor detaşate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, conform art. 89 din actul normativ sus-menţionat. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi informaţiile publicate în mass media, referitoare la preconizata reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a instituţiilor subordonate din cadrul acesteia, Garda Financiară şi Autoritatea […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 elaborat de instituţia dvs. la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, […]

 

 

 

 

Buna ziua. Astazi 14.06.2013 la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a avut loc o intalnire organizata in vederea dezbaterii proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală. Mentionam ca la aceasta a participat domnul Gelu Stefan Diaconu in calitate de presedinte al institutiei si din partea organizatiilor sindicale, […]

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică vă transmitem opiniile noastre cu privire la Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în data de 07.06.2013 pe site-ul […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – […]

 

 

 

 

Proiectul si Nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – publicat în data de 07.06.2013 pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Nota de fundamentare OUG proiect OUG

 

 

 

 

Către, Doamna Doina Adriana Pană Ministru delegat pentru dialog social            Având în vedere faptul că unul din principiile pe care se întemeiază programul de guvernare 2013-2016 îl reprezintă dialogul social, vă aducem la cunoştinţă unele aspecte legate de transparenţa şi deschiderea spre partenerii sociali, existente în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Menţionăm […]

 

 

 

 

Guvernul a solicitat abilitarea de a emite ordonanţe, în vacanţa parlamentară, în ceea ce priveşte rectificarea bugetară, modificarea Codului fiscal, plata unor arierate, modificarea statutului administraţiilor publice locale, dar şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi din România. Suplimentar, un amendament adoptat la nivelul Comisiei juridice din Senat prevede măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare […]

 

 

 

 

  Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările primite de la membrii noştri de sindicat din cadrul Biroului vamal de Frontieră Stânca-Costeşti, vă rugăm să asiguraţi fondurile necesare pentru efectuarea unor măsurători la […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, referitor la unele măsuri pentru îmbunătăţirea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere adresa dvs. 800212/800213/11.03.2013 şi informaţiile publicate în mass media, referitoare la trimiterea spre aprobare a actului normativ de reorganizare a instituţiei dvs. în următoarele săptămâni, vă rugăm sa convocaţi sindicatele angajaţilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate în vederea consultării acestora […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca au fost publicate in mass media informatii cu privire la faptul ca in urmatoarele saptamani vor fiaprobate actele normative referitoare la reorganizarea ANAF, am solicitat ANFP sa ne comunice daca a fost solicitat avizul pentru noile functii publice, acesta fiind prealabil si obligatoriu procedurii de reorganizare. adresa ANFP

 

 

 

 

Ca urma  a solicitarii organizatiei noastre, la sesizarea membrilor de sindicat din cadrul Biroului Vamal Aeroport Tg. Mures, Directia Aviatie Civila si Spatiu Aerian din cadrul Ministerului Transporturilor ne-a comunicat ca personalul vamal va fi inclus in categoria celui exceptat de la controlul de securitate pe aeroporturile din Romania, in conformitate cu prevederile Deciziei 2010/774. […]

 

 

 

 

Către,   Autoritatea Naţională a Vămilor   In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel             Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările primite din partea membrilor noştri de sindicat din cadrul birourilor vamale de frontieră şi din cadrul structurilor de echipe […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă pot fi încheiate contracte de muncă de către funcţionarii publici, pe perioada cât aceştia au raporturile de […]

 

 

 

 

Către,   Autoritatea Naţională a Vămilor   In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel             Având în vedere prevederile art. 37 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările primite din partea membrilor noştri de sindicat din cadrul aparatului central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, vă rugăm să […]

 

 

 

 

Rugam toate persoanele interesate,in recuperarea sumelor datorate in anul 2010 pentru al 13-lea salariu, sa completeze imputernicirea din atasament pentru a introduce actiune in instanta in numele acestora. Multumim. P.S. Mentionam ca pentru cei care au fost membri de sindicat pana la data de 31.01.2012 a fost introdusa deja actiune , fiind inregistrata sub nr. […]

 

 

 

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor personalului din sistemul bugetar aferente lunii aprilie 2013 În vigoare de la 17.04.2013 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 220 din 17.04.2013.   Luând în considerare că, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 79/2013 şi ale art. I din Ordinul nr. 407/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să analizaţi oportunitatea ca în zilele de 2 şi 3 mai 2013 să îşi desfăşoare activitatea numai personalul cu […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 4 alin (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 110 din 18/02/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a […]

 

 

 

 

  Către, Autoritatea Naţională a Vămilor          Având în vedere prevederile art. 4 alin (1) pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările membrilor noştri de sindicat din cadrul Biroului Vamal de Frontieră Siret, vă rugăm să verificaţi modalitatea de iniţiere […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 79/2013 şi ale art. 1 din Ordinul nr. 344/2013 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vă rugăm să analizaţi oportunitatea compensării timpului de muncă pentru zilele de 2 şi 3 mai 2013, de […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor               Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013 şi ale art. 7 din  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2010,  vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile pentru compensarea cu timp liber corespunzător a muncii suplimentare efectuată […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 91 alin(6) şi ale art. 90 alin (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile necesare în vederea acordării drepturilor prevăzute de legislaţia funcţiei publice, în cazul în care mutarea funcţionarilor publici […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor             Având în vedere prevederile art. 92 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi adresa dvs. nr. 13976/21.03.2013, vă comunicăm faptul că autorităţile publice sunt obligate să organizeze concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de […]

 

 

 

 

Către, Doamna Doina Adriana Pană Ministru delegat pentru dialog social            Având în vedere faptul că unul din principiile pe care se întemeiază programul de guvernare 2013-2016 îl reprezintă dialogul social, vă aducem la cunoştinţă unele aspecte legate de transparenţa şi deschiderea spre partenerii sociali, existente la Autoritatea Naţională a Vămilor. Menţionăm că instituţia […]

 

 

 

 

  Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) pct. B cap. I din anexa I a Legii nr. 284/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă au fost stabilite în cadrul Autorităţii […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca in anul 2011 au fost disponibilizati din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor mai mult de 600 de angajati si o mare parte din acestia  sunt in continuare in cautarea unui loc de munca, am initiat unele demersuri  in vederea participarii acestora la unele cursuri de reconversie profesionala. Un prim pas […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta                   Având în vedere faptul că printre atribuţiile dvs. se află şi coordonarea activităţii de combatere a evaziunii fiscale şi prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Comitetul interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice In atenţia domnului Viceprim-ministru Nicolae-Liviu Dragnea            Având în vedere prevederile art. 2 alin (1) lit. c) din Decizia nr. 104/2003, privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării unor măsuri de acoperire […]

 

 

 

 

Având în vedere faptul că în ultima vreme am primit mai multe solicitări referitoare la modul de completare a declaraţiilor de avere şi interese, anexat prezentei, aveti adresa unde puteti accesa un ghid de completare al acestora, emis de Agenţia Naţională de Integritate. Vă rugăm să aveţi în vedere şi completarea rubricii nr. 3 din […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, pentru discutarea unor probleme profesionale ale membrilor noştri de sindicat […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta                   Având în vedere prevederilor art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării măsurii de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin  unificarea tuturor structurilor de control operativ, […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice In atenţia Domnului Viceprim-ministru Daniel Chiţoiu            Având în vedere măsurile de reorganizare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzute pentru anul 2013 şi cuprinse în Strategia Fiscal Bugetară pentru perioada 2013-2015 (anexă), vă rugăm să ne comunicaţi dacă măsura unificării structurilor de control operativ din cadrul acestei agenţii cuprinde […]

 

 

 

 

Având în vedere faptul că: -prin acordul negociat cu Banca Mondială, în urma căruia Ministerul Finanţelor Publice a obţinut  de la instituţia internaţională o linie de credit de un miliard de euro, s-a hotărât reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; -în urma informaţiilor publicate în mass media, prin această reorganizare se are în vedere desfiinţarea […]

 

 

 

 

Comunicat de presă 15 ianuarie 2013       Ministerul Finanţelor Publice vrea să înlocuiască funcţionarii publici cu militari de carieră, în lupta cu evaziunea     Sindicatul “Pro Lex” este de acord cu ministrul finanţelor în ceea ce priveşte faptul că încasările la bugetul de stat sunt reduse şi din cauza numărului insuficient de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte amânarea examenului de promovare în grad profesional, […]

 

 

 

 

Nr. 69311/21.12.2012       Către, Autoritatea Naţională a Vămilor în atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel     Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi liberul acces la informaţii publice, vă solicităm să ne comunicaţi care a fost temeiul de fapt al suspendării examenului de […]

 

 

 

 

  Comunicat de presă 21.12.2012   După repetate presiuni ale Sindicatului „Pro Lex” la Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Autoritatea Naţională a Vămilor, în 21 şi 27 decembrie a.c. s-a programat examenul de promovare în gradul profesional al celor 800 de angajaţi ai autorităţii vamale. Mulţi angajaţi îndeplineau condiţiile […]

 

 

 

 

  Curtea de apel BUCUREŞTI BUCUREŞTI Dosare Informaţii detaliate despre dosar Numãr unic dosar: 1048/2/2012 Înregistrat în data de: 07.02.2012 Obiect dosar: anulare act administrativ- anulare ordin ANV nr. 9139/2011 de destituire si obligarea la reincadrare Materia juridicã: Contencios administrativ şi fiscal Stadiu procesual: Fond Părţi: PIRVAN ION PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILIR SI VAMESILOR […]

 

 

 

 

proiect act normativ nota fundamentare

 

 

 

 

In data de 06.12.2012  a avut loc o întâlnire a reprezentanţilor SNPV PRO LEX şi ai conducerii ANV, întâlnire solicitată de organizaţia noastră şi acceptată de instituţia vamală prin adresa nr. 56371/22.11.2012, în vederea informării şi consultării reciproce cu privire la măsurile de rezolvare a principalelor probleme profesionale cu care se confruntă angajaţii autorităţii vamale.Atasat […]

 

 

 

 

Ca urmare a numeroaselor sesizari si propuneri  venite din partea dvs. de-a lungul timpului, a fost elaborat un proiect de modificare al Statutului personalului vamal. Modificarile si completarile aduse actualului act normativ sunt necesare ca urmare a principalelor obstacole intalnite in activitatea profesionala de personalul vamal si a faptului ca desi s-a solicitat institutiei vamale […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere măsurile de reorganizare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ce au ca termen luna iunie a anului 2013, ce vor fi derulate în baza programului convenit cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional şi care au fost introduse în Programul de convergenţă aprobat în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi adresele dvs. nr. 1641950, 1647036/24.08.2012 şi 1652557/13.09.2012, referitoare la unele nereguli constatate în cazul modificării raporturilor de serviciu ale unor funcţionari publici […]

 

 

 

 

Testarea profesională organizată la nivelul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru selectarea funcţionarilor publici care urmează a fi redistribuiţi pe funcţiile publice de execuţie vacante din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor – aparat central şi unităţi subordonate Programat la data: 05.11.2012 Locatie desfasurare testare: Bucuresti, sediul Autoritatii Nationale a Vamilor Status testare: Programat Conditii de […]

 

 

 

 

Către,   Autoritatea Naţională a Vămilor   In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel             Având în vedere unele sesizări primite din partea membrilor noştri de sindicat,  referitoare la nerespectarea prevederilor referitoare la acordarea uniformei de serviciu, cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1523 din 23/09/2004, pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele […]

 

 

 

 

De la micul trafic de la frontieră realizat cu bicicleta, TIR-uri, garnituri de tren, până la vapoare cu produse sustrase de la plata accizelor şi taxelor vamale;       de la protejarea firmelor evazioniste, falimentarea firmelor concurente şi până la destituirea angajaţilor cinstiţi sau efectuarea de disponibilizări pentru slăbirea capacităţii de verificare, control şi supraveghere vamală; […]

 

 

 

 

Raspunsul ANV ref la promovarea profesionala Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 125 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în acest an se va organiza examen de promovare în grad profesional superior celui deţinut […]

 

 

 

 

Raspunsul ANV ref la organizarea concursurilor pt functiile de conducere Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Dorel Fronea            Având în vedere faptul că la sfârşitul anului 2011 erau aproximativ 100 de posturi de conducere vacante în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, vă rugăm să demaraţi procedura de organizare a concursurilor […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere faptul că actul normativ de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale a Vămilor a suferit mai multe modificări şi completări precum şi unele sesizări ale membrilor noştri de sindicat, vă rugăm să iniţiaţi procedura de transformare a regulamentului de […]

 

 

 

 

Avand in vedere: – prevederile art. 28 din Legea nr. 62/2011, Legea dialogului social : ,,(1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor […]

 

 

 

 

  Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor Ponta               Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1860 din 21.12.2006, privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările […]

 

 

 

 

Ca urmare a adresei noastre nr. 67505/2012, adresata Ministerului Finantelor Publice, Autoritatea Nationala a Vamilor a transmis faptul ca toate posturile vacante existente vor fi ocupate prin redistribuire de catre fostii angajati eliberati din functia publica si aflati in corpul de rezerva. adresa ANV redistribuire posturi vacante

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere adresa Autorităţii Naţionale a Vămilor nr. 45503/18.09.2012, vă rugăm să ne comunicaţi numărul de posturi pentru care s-a cerut de către această instituţie redistribuirea funcţionarilor publici eliberaţi din funcţia publică şi aflaţi în corpul de rezervă, în conformitate cu prevederile art.56 şi art. 104 […]

 

 

 

 

Domnule Avocat al Poporului,   1. Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor Pro Lex, cu sediul in Bucuresti str. Vasile Conta nr. 19 ap. 23, sector 2 telefon 0213161412. în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat, 2. Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră 21.08.2012 3. Prezentarea succintă a drepturilor şi […]

 

 

 

 

Autoritatea Nationala a Vamilor, ca urmare a solicitarii noastre cu nr. 67505/20.08.2012, a demarat procedura de redistribuire pe posturile vacante a fostilor angajati eliberati din functia publica in anul 2011. Mentionam ca autoritatea vamala era obligata sa puna la dispozitia fostilor angajati, in perioada de preaviz, lista posturilor vacante existente dupa reorganizarea activitatii si aceasta […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 12  alin. (41) din OUG  nr. 10 din 18/03/2004, privind Statutul personalului vamal, potrivit cărora există unele categorii de personal vamal care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii deosebite, vă rugăm să demaraţi procedura de […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia Domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel             Având în vedere faptul că pentru Guvernul României combaterea evaziunii fiscale este un obiectiv de siguranţă naţională şi în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii autorităţii vamale, vă rugăm să iniţiaţi procedura de redistribuire a funcţionarilor publici din corpul de rezervă, pe […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Secretariatul General al Guvernului             Având în vedere adresa dvs. nr. 15c/1452/p/21.08.2012 şi faptul că a fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 854/2012,  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Dorel Fronea            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările membrilor noştri de sindicat din cadrul Direcţiei Regionale pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa, vă rugăm să luaţi toate măsurile […]

 

 

 

 

Hotărâre nr. 854 din 14/08/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 21/08/2012 Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Secretariatul General al Guvernului Având în vedere Proiectul Hotărârii pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a […]

 

 

 

 

Nr. 67080/18.07.2012   José Manuel Barroso President of the European Commission           Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex” a fost înfiinţat în anul 2004 şi reprezintă interesele a peste 13.000 de membri, poliţişti şi personal vamal. Pe plan naţional, sindicatul este afiliat la Confederaţia Sindicală Naţională „Meridian”, iar pe plan european la Consiliul […]

 

 

 

 

Nr. 67096/19.07.2012                                                                                           Nr. inregistrare Guvern 11807/19.07.2012     Stimate Domnule Victor Ponta, prim ministru al Guvernului României                 Prin prezenta vă informăm cu privire la dezamăgirea angajaţilor Autorităţii Naţionale a Vămilor prin numirea domnului Fronea Dorel la conducerea acestei instituţii.             Aceştia sperau ca prin venirea la guvernare a USL să fie numiţi în […]

 

 

 

 

Material referitor la conferinţa de presă a Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex” Ca lider de sindicat am primit numeroase informaţii consistente cu privire la fapte de corupţie din sistemul vamal. Cu multă bună credință, am crezut că instituţiile statului funcţionează, drept pentru care am făcut numeroase demersuri pentru a denunţa faptele de […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul funcţionarilor publici din cadrul autorităţii vamale ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate, conform prevederilor art. 94 şi 95 din acelaşi act […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 7 alin (5) din H.G.  nr. 110/2009, privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora ,,Numărul maxim de posturi pentru Autoritatea Naţională a Vămilor şi unităţile subordonate acesteia este de 3.159, inclusiv postul de demnitar”, vă […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă şi unele sesizări primite de la membrii noştri de sindicat, vă […]

 

 

 

 

  Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Comisia Paritară            Având în vedere prevederile art. 13 alin 1 lit. c din Hotărârea Guvernului  nr. 833 din 25/07/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, vă rugăm să analizaţi şi să propuneţi modificarea Ordinului Vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală […]

 

 

 

 

  Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 18 alin (2) din  Legea nr. 284 din 28/12/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi unele sesizări primite de la membrii noştri de sindicat, vă rugăm să întreprindeţi toate demersurile […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel          Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, pentru discutarea unor probleme profesionale ale membrilor noştri de sindicat legate […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 18 alin (2) din  Legea nr. 284 din 28/12/2010, legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi unele sesizări primite de la membrii noştri de sindicat, vă rugăm să ne comunicaţi dacă a […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 56 şi ale art. 104 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile necesare şi să solicitaţi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici redistribuirea funcţionarilor publici […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile art. 125 din Hotârârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să demaraţi formalităţile de organizare a examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Având în vedere prevederile Ordinului dvs. nr. 945/25.05.2012 şi ale art. 43 alin 2 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm sa analizaţi oportunitatea revenirii la programul de lucru  între intervalul 08.00-16.00. Menţionăm că stabilirea programului de muncă în […]

 

 

 

 

1. În data de 01.05.2012, la solicitarea expresă a Uniunii Ecologiste din România, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „PRO LEX”, domnul Vasile LINCU, și-a depus, în mod oficial, candidatura pentru funcția de primar general al Capitalei. Prin aceasta, dl. Vasile LINCU își asumă răspunderea pentru atragerea cetățenilor într-un nou tip de construcție civică […]

 

 

 

 

Este nelegal transferul lui Blejnar? El trebuia să revină pe vechea funcţie. Au fost 4 funcţii de comisar general-adjunct, iar în urma restructurării au rămas doar două. Una era blocată pentru el, conform legii, iar pe postul rămas liber, ceilalţi trei ar fi trebuit să dea examen. Şi tot conform legii, în noul post ar […]

 

 

 

 

“Vom avea o expertiză de la Banca Mondială, care va face o analiză de ansamblu a structurii de colectare şi va veni cu propuneri atât pe structură, cât şi pe sisteme IT, cu scopul de a anula suprapunerile şi birocraţia. Va avea un efect pe termen mediu şi nu imediat (…) Scopul final va fi […]

 

 

 

 

Număr dosar: 872/39/2011 Data: 19.10.2011 Materie juridică: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: suspendare executare act administrativ Stadiu procesual: Recurs   Părţi 1. AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR Recurent, Pârât 2. TUDOR IOAN Intimat, Reclamant   Termene de judecată Nr. Data Soluţie Detalii 1. 13.01.2012 DECIZIA NR. 110/13.01.2012. RESPINGE RECURSUL CA NEFONDAT. IREVOCABILĂ. Nefondat   Fişă dosar […]

 

 

 

 

Mai jos aveti lista transmisa la Agentia Nationala a Functionarilor Publici de catre Autoritatea Nationala a Vamilor la data de 05.08.2011.   lista posturilor vacante existente in cadrul ANV in data de 08.08.2011

 

 

 

 

Vazand diversiunea SNV Unirea privind reorganizarea ANV si disponibilizarea a 900 de persoane, dand ca sursa “intalnirile neoficiale” cu MFP si ANV, ne-am adresat autoritatii vamale pentru un punct de vedere oficial. Raspunsul este clar si fara echivoc: “in perioada urmatoare nu se are in vedere reorganizarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor“. In fapt, nu […]

 

 

 

 

Conform adresei din atasament posturile temporar vacante pot fi ocupate in primul rand prin redistribuirea functionarilor din corpul de rezerva. Este oportun sa identificati posturi vacante temporar in structuri ale ANV si sa solicitati ANFP si ANV sa vi se redistribuie. Model de solicitare aveti in atasament. E recomandat sa anexati in copie si adresa […]

 

 

 

 

In data de 30.03.2012, vor fi organizate concursuri de promovare in vederea ocuparii a mai multor posturi de conducere, in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, astfel: 1.Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de: şef birou vamal – Biroul Vamal Băneasa, şef birou vamal – Biroul Vamal Constanţa Sud, şef birou vamal […]

 

 

 

 

Astazi 28.02.2012, la sediul ANFP, a avut loc o intalnire a reprezentantilor acesteia impreuna cu organizatiile sindicale, in vederea aprobarii planului anual de ocupare a functiilor publice pe anul 2012. In urma acesteia, au rezultat urmatoarele: -functiile publice vacante vor fi ocupate in primul rand prin redistribuire din corpul de rezerva; -am solicitat o copie […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României In atenţia Domnului Prim-ministru Emil Boc   Având în vedere prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă aducem la cunoştinţă unele aspecte legate de activitatea actuală a unei autorităţi publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice respectiv, Autoritatea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 22 lit. c din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în cazul mutării temporare a mai multor angajaţi din cadrul Biroului Vamal de Frontieră […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă mutările temporare, efectuate în cazul funcţionarilor publici Bunduc Codruţa, Robu Gheorghe, Nichiforiuc Lucian Daniel, Chirilă Laura şi Donişan Cristina Violeta din cadrul Biroului Vamal […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice   Având în vedere faptul că pentru guvernul actual al României, combaterea evaziunii fiscale este un obiectiv de siguranţă naţională şi de reformă administrativă, aşa cum se menţionează în comunicatul de presă emis în data de 17.02.2012, vă rugăm să ne comunicaţi dacă, în perioada următoare, Autoritatea Naţională a Vămilor va […]

 

 

 

 

Avand in vedere unele informatii ce circula incepand de vineri (dupa sedinta de guvern), referitoare la o eventuala reorganizare a ANV , precizam ca pana in prezent nu exista informatii oficiale in acest sens si numai persoanele participante (reprezentantii conducerii institutiilor participante) pot infirma sau confirma aceste instiintari, transmise pe diverse canale. In aceeasi ordine […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere unele sesizări primite din partea membrilor noştri de sindicat, personal vamal care îşi desfăşoară activitatea la Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş, referitoare la nerespectarea prevederilor legale referitoare la acordarea uniformei de serviciu, cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1523 din 23/09/2004, pentru aprobarea […]

 

 

 

 

SNPV PRO LEX, ca parte a Grupului Civic Pro Schengen, in vederea continuarii efortului civic de sustinere a aderarii Romaniei la spatiul Schengen, a participat la intalnirea-dialog cu reprezentantii Comisiei pentru Politica Externa din Camera Deputatilor, luni,13.02.2012 de la ora 16,00. Cu aceasta ocazie a fost prezentata situatia lipsei de personal existenta in cadrul Autoritatii […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici Având în vedere prevederile art. 41 alin 3 din Legea nr. 188 /1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la faptul că ,,Măsurile speciale de protecţie pentru funcţionarii publici cu atribuţii de control şi inspecţie, executare silită a creanţelor bugetare, precum şi pentru […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 91 alin (6) din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 90 alin. (3) din acelaşi act normativ, vă rugăm să acordaţi drepturile prevăzute de legislaţia mai sus-menţionată tuturor funcţionarilor publici ale căror raporturi de […]

 

 

 

 

Numãr unic dosar: 12568/2/2010 Înregistrat în data de: 21.12.2010 Obiect dosar: anulare act administrativ Materia juridicã: Contencios administrativ şi fiscal Stadiu procesual: Fond Părţi: GHEORGHE GIGI PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLIŢIŞTILOR SI VAMEŞILOR PRO LEX : Reclamant AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR : Pârât CĂI DE ATAC: Tip acţiune Data declarare Cine declara Pagina 1 TERMENE […]

 

 

 

 

Număr dosar: 7246/2/2011 Data: 19.10.2011 Materie juridică: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: suspendare executare act administrativ Stadiu procesual: Recurs   Părţi 1. AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR Intimat, Pârât 2. IFRIM CAMELIA PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Recurent, Reclamant   Termene de judecată Nr. Data Soluţie Detalii 1. 20.01.2012 Decizia nr. 255/20.01.2012. […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Domnului Vicepreşedinte Viorel Comaniţă Prin prezenta, vă rugăm sa fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor „Pro Lex”, pentru discutarea unor probleme ale membrilor noştri de sindicat, legate de: a) deficitul de […]

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ   Minuta care demască oficial managementul defectuos de la Finanţe   Pro Lex a atras atenţia asupra prin reducerea numărului de posturi, inclusiv prin adrese către Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul României. La vremea aceea, în baza informaţiilor pe care le deţineam cu privire la numărul redus al persoanelor cu atribuţii de […]

 

 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 14 decembrie 2011 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Articol unic Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80 din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul […]

 

 

 

 

Prin adresa din atasament ANFP ne comunica faptul ca nu a solicitat ANV, ca angajatii acesteia sa intocmesca si sa transmita CV-ul model european. raspuns ANFP CV

 

 

 

 

ANV avea obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante si in cazul în care exista o funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarul public trebuia transferat în interesul serviciului sau la cerere. Atasat aveti raspunsul ANFP prin care ni se comunica faptul ca ANV nu si-a indeplinit […]

 

 

 

 

Potrivit art.25 din Legea nr.330/2009: (1) Pentru activitatea desfășurată personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizațiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea. (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acordă proporțional cu perioada în care […]

 

 

 

 

SNPV a introdus actiune ,pentru membrii acestuia ce au fost eliberati din functie,   avand ca obiect anularea ordinului nr. 2407/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, fiind inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti sub nr. 8470/2/2011. actiune anulare ordin 2407-2011

 

 

 

 

In anul 2012 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011. De asemenea cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, […]

 

 

 

 

Conform ultimelor modificari aduse proiectului Legii nr. 188/1999 la Comisia de Administratie din Camera Deputatilor, au fost majorate procentele  numarului maxim de functii publice astfel: 25% grad profesional superior, 35% grad profesional principal si 40% grad profesional asistent.

 

 

 

 

Catre, Agentia Nationala a Functionarilor Publici Avand in vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne comunicati daca in caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice prin reducerea numarului de posturi, functionarii publici sunt numiti in noile functii publice sau, […]

 

 

 

 

Pana in prezent, conform adresei ANFP de mai jos, ANV nu a solicitat redistribuirea personalului, disponibilizat la reorganizare si aflat in corpul de rezerva, pe posturile vacante sau temporar vacante.   Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările […]

 

 

 

 

Domnule Preşedinte   Subsemnatul _______, domiciliat în _______,   în contradictoriu cu Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, prin prezenta formulez CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA Solicitand instantei ca […]

 

 

 

 

Pana in prezent, conform informatiilor primite, un numar de 45 de angajati ai Autoritatii Nationale a Vamilor au castigat in instanta suspendarea ordinelor de eliberare din functie. Solutiile fiind executorii, institutia vamala este obligata de catre instantele judecatoresti sa ii reincadreze pe functiile detinute pana la pronuntarea instantelor de fond asupra actiunilor in anulare formulate […]

 

 

 

 

In timp ce membrii si liderii Sindicatului National Vamal Unirea sunt artizanii disponibilizarilor nelegale ale personalului vamal (ex. Stambelu Gheorghe a fost lider si angajat al Aliantei SED LEX in anul 2005), Sindicatul Pro Lex acorda consultanta juridica, formuleaza actiuni in instanta si castiga procese pentru a pastra locurile de munca ale membrilor sai. In […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 104 alin 5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularilor acestora, a funcţionarilor publici eliberaţi din funcţie ca urmare a reorganizării activităţii […]

 

 

 

 

In data de 08.09.2011,  a avut loc, la sediul MFP, o intalnire de lucru informala intre conducerea MFP si reprezentantii sindicatelor. La ea au participat secretarul general al MFP, reprezentanti ai directiilor juridice si personal din cadrul MFP si reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor Functionarilor Publici din Romania, Federatiei Publisind si Uniunii Forta Legii (din […]

 

 

 

 

In atasament aveti adresa ANFP prin care ni se aduce la cunostinta declansarea unui control la ANV, in legatura cu activitatea de reorganizare. In acest sens recomandam tuturor celor interesati sa ne transmita noua si/sau  ANFP la adresa sau numerele de fax de mai jos, aspecte legate de reorganizarea ANV ce au fost in contradictie […]

 

 

 

 

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, măsura abrogării tuturor prevederilor din actele normative în vigoare prin care se autorizează unele instituţii şi autorităţi publice ale administraţiei publice centrale de a reţine o parte din veniturile realizate şi a constitui fonduri pentru stimularea personalului bugetar angajat în aceste instituţii şi autorităţi publice.   Conform Scrisorii […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere adresa dvs. nr. 900924/11.08.2011, vă comunicăm motivele pentru care reorganizarea Autorităţii Naţionale a Vămilor nu a respectat prevederile legale: 1.S-au încălcat prevederile art. 100 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 „Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: a) categoria, clasa şi, după […]

 

 

 

 

Comunicat de presa 12.08.2011 ANAF sfidează legea şi dezinformează opinia publică Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a îndepărtat persoanele incomode, sub pretextul reorganizării, fără respectarea prevederilor legale de selecţionare şi departajare a angajaţilor ale căror compartimente au fost reorganizate.   Apropiaţii conducerii au fost feriţi de emoţiile examenului, prin mutarea la alte compartimente neafectate de […]

 

 

 

 

Toate persoanele care au fost eliberate din functia publica si se afla acum in corpul de rezerva, pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici redistribuirea unei functii publice temporar vacante corespunzatoare in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie transmis la sediul ANFP  prin una din modalitatile de […]

 

 

 

 

Comunicat de presă 10 august 2011 Conducerea autorităţii vamale a sancţionat câinii pentru rezultatele obţinute de instructorii lor Cum era de aşteptat, reorganizarea autorităţii vamale s-a efectuat cu încălcarea prevederilor legale şi a principiilor de transparenţă şi obiectivitate, urmărind îndepărtarea, în special, a persoanelor incomode sau neimplicate în activitatea infracţională. Selecţionarea nu a ţinut cont […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Națională a Vămilor     Subsemnatul, _____, cu domiciliul în ___, având funcţia de _____, în cadrul _______, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta formulez contestaţie împotriva deciziei de concediere – ordinului nr. ___ din ____ solicitându-vă să îl […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 99 alin 5 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi lista funcţiilor publice vacante disponibile în cadrul instituţiei dvs. adresa functii vacante ANV

 

 

 

 

Toate persoanele care sunt in perioada de preaviz si au fost declarate respinse la examenul de testare profesionala, pot solicita ANV punerea la dispozitie a unei functii vacante corespunzatoare sau pot fi transferati in cadrul altor institutii publice pe functii publice corespunzatoare, existente in cadrul acestora.Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie transmis […]

 

 

 

 

Aceasta actiune a avut deja doua termene pe 26.07.2011 si pe 02.08.2011. La ambele termene s-a solicitat de catre reprezentantii ANAF amanarea termenului de judecata, invocandu-se faptul ca nu au luat la cunostinta de toate documentele depuse la dosarul cauzei. Desi s-a facut dovada depunerii si comunicarii acestora prin adresa depusa la ANAF cu nr. […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere adresa dvs. nr. 35944/19.07.2011 şi prevederile art. 99 alin 5) şi alin 6) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să puneţi la dispoziţia funcţionarilor publici aflaţi în preaviz, funcţiiile publice vacante corespunzătoare existente în cadrul instituţiei dvs. […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 104 alin 5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularilor acestora, a funcţionarilor publici eliberaţi din funcţie ca urmare a reorganizării activităţii […]

 

 

 

 

Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor PRO LEX a introdus in instanta actiuni avand ca obiect suspendarea si anularea ordinelor ANAF nr. 2406 si 2407/2011, prin care se efectueaza reorganizarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Rugam toti membrii sa ne inainteze prin fax sau scanate pe e-mail, preavizele comunicate si imputernicirile pentru instanta (fax 0213161412 sau […]

 

 

 

 

Membrii Pro Lex din Bucuresti si din teritoriu beneficiaza de bilete de odihna si tratament prin Casele de Pensii Judetene, precum si de bilete la preturi promotionale, in tara si strainatate, prin protocol intre Pro Lex si hotelieri. Pentru biletele oferite de Pro Lex in baza protocoalelor de colaborare puteti sa-l contactati pe Costica Filimon […]

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ   Deşi, mai este mai puţin de o săptămână până la data examenului de testare profesională, preşedintele A.N.A.F. nu a emis încă ordinul pentru aprobarea bibliografiei necesare pentru pregătirea examenului de testare profesională a angajaţilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Precizăm că au fost emise deja de o săptămână peste 1.800 […]

 

 

 

 

Pentru toti angajatii Autoritatii Nationale a Vamilor interesati, a fost elaborat un model de contestare a preavizelor emise pentru fiecare in parte de catre institutia vamala. Acesta este doar cu titlu de model si fiecare angajat il poate completa si cu alte informatii ce au legatura cu raporturile de munca individuale ale fiecarui angajat in […]

 

 

 

 

In perioada de preaviz, functionarii publici au dreptul la reducerea programului de lucru pana la 4 ore zilnic. Lege nr. 188 (r2) din 08/12/1999, privind Statutul funcţionarilor publici Art. 99. (4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până […]

 

 

 

 

Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX” va introduce in instanta actiune de contestare a activitatii de reorganizare a Autoritatii Nationale a Vamilor, prin care solicitam anularea ordinelor ANAF nr. 2406 si 2407 /2011. In paralel vom depune toate eforturile in vederea suspendarii aplicarii prevederilor acestor ordine, intrucat consideram ca acestea au fost emise […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Având în vedere prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2407/2011, prin care s-au aprobat statele de funcţii ale  Autorităţii Naţionale a Vămilor şi structurilor sale organizatorice, vă rugăm să ne transmiteţi regulamentele pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de testare profesională a funcţionarilor publici şi personalului […]

 

 

 

 

Prin Ordinul nr. 2407/24.07 2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-au aprobat statele de functii pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si Regulamentele pentru organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala.   ordin de aprobare stat de functii   ordin de aprobare structura organizatorica structura organizatorica

 

 

 

 

  Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 107 alin 1 şi alin 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicaţi dacă instituţia dvs. şi-a dat avizul asupra noii structurii organizatorice, ce cuprinde şi atribuţiile şi condiţiilor specifice pentru […]

 

 

 

 

Temeiul legal: dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3), art. 100 alin. (1), (2) şi (3), respectiv art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare Etapa nr. 1: Stabilirea noii structurii organizatorice, precum şi stabilirea atribuţiilor şi condiţiilor specifice pentru fiecare post.   Etapa nr. 2: Solicitarea […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, vă rugăm să ne comunicaţi numărul angajaţilor din cadrul instituţiei dv. ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, conform prevederilor art. 50-52 din Codul Muncii al României, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată şi ale art. 94 şi 95 […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor detaşate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici. Menţionăm că menţinerea acestora în cadrul instituţiei dvs. şi plata remuneraţiilor cuvenite […]

 

 

 

 

I.Reorganizarea institutiei este constituita din mai multe etape si anume: A. Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică efectuata si aprobata prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor     Având în vedere declaraţiile publice făcute de domnul Gheorghe Ialomiţianu, Ministrul Finanţelor Publice, cu privire la faptul că restructurarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a instituţiilor subordonate se va face în mod transparent şi că la această acţiune vor participa şi reprezentanţii sindicatelor, vă rugăm să ne comunicaţi […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. II din  Hotărârea Guvernului nr. 565 din 01/06/2011, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, vă rugăm să aveţi în vedere la elaborarea propunerilor referitoare la încadrarea în numărul maxim de posturi în noua structură organizatorică […]

 

 

 

 

Actul normativ de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor a fost publicat in MO nr. 405 din 09.11.2011.   HG 565 din 2011

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere anunţul dvs. în legatură cu organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii de conducere vacante în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a prevederilor  art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 04/06/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, […]

 

 

 

 

Atasat aveti nota de fundamentare a HG de modificare a HG nr. 110/2009. In ceea ce priveste reducerea posturilor, motivatia o gasiti la sectiunea 2.2.1.Va las pe dvs. sa trageti concluziile. Un ultim amanunt, au fost consultate si sindicatele reprezentative, adica numai unul din ele, cel recunoscut si acum de institutie si care probabil ca […]

 

 

 

 

Executivul a aprobat astăzi trei Hotărâri de Guvern care vizează reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Gărzii Financiare şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice, prin diminuarea cu 4.927 a numărului total de posturi din aceste instituţii şi a 550 de posturi de conducere, a anunțat ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Ialomițianu. […]

 

 

 

 

  Bugetarii vor putea beneficia in 2011 atat de bilete de odihna, cat si de tratament, prin intermediul Caselor teritoriale (judetene) de pensii, asa cum prevede HG nr. 83 / 2011 (atasata prezentului comunicat). Biletele de tratament balnear, a caror durata este de 12 – 18 zile, urmeaza sa se acorde tuturor categoriilor de asigurati ai […]

 

 

 

 

Blejnar: Propunerea  de reducere a personalului din structurile  Autorităţii Naţionale a Vămilor  va fi prezentată Guvernului  miercuri “Este o propunere de reducere a personalului din structurile Gărzii Financiare şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, o propunere care va fi prezentată Guvernului. Nu este o decizie finală. Mâine (miercuri, n.r.) în şedinţa de Guvern vom vedea ce decizie […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 123 din HG nr. 611 /2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici si sesizarile membrilor nostri de sindicat, va rugam sa ne comunicati cand se vor efectua urmatoarele avansari in treptele de salarizare a functionarilor publici din cadrul institutiei dvs. […]

 

 

 

 

TITLUL I Dispoziţii generale   Art. 1. – În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) parteneri sociali – sindicate sau organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice, care interacţionează în procesul de dialog social; b) dialog social – procesul voluntar prin care partenerii […]

 

 

 

 

Referitor la modificarea actului normativ de organizare si functionare a ANV. In prezent exista proiectul de HG ce a fost publicat pe site-ul ANV la inceputul lunii mai 2011 si proiectul de OUG, de comasare si desfiintare a ANV publicat in luna decembrie 2010 pe site-ul MFP. Nu a mai fost facut public nici un […]