Arhiva pentru Categoria◊ Reorganizare ◊

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi informaţiile publicate în mass-media cu privire la stadiul procesului de reformă al administraţiei fiscale din România, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt etapele acestuia ce […]

 

 

 

 

adresa nota fundamentare organigrama stat functii 1 stat functii2 stat functii3 stat functii 4

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere interviul dvs. din revista Capital din data de 04.05.2014, în care menţionaţi că procesul de reorganizare al instituţiei dvs. început în 2013 are ,,patru componente de bază: administrarea veniturilor statului din impozite, taxe, contribuţii, inspecţia fiscală, controlul operativ/inopinat şi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu               Având în vedere interviul dvs. din revista Capital din data de 04.05.2014, vă rugăm să ne comunicaţi care au fost criteriile în baza cărora candidaţilor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă li s-a efectuat ,,o evaluare a potenţialului […]

 

 

 

 

Documente elaborate de ANAF in anul 2014 la modificarea structurii organizatorice si statului de functii

 

 

 

 

Către, Guvernul României            Având în vedere prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea înfiinţării unor structuri organizatorice la nivel de judeţ în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. […]

 

 

 

 

La sfarsitul lunii februarie au fost emise unora dintre dvs. noi decizii de reincadrare pe postul detinut, ca urmare a reorganizarii efectuate in 2013, prin care au fost modificate deciziile emise anterior. Acest fapt s-a produs numai asupra angajatilor care castigasera suspendarea deciziilor de eliberare din functia publica ce au fost emise in anul 2011 […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe cele 36 funcţii publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul […]

 

 

 

 

Prevederile OUG nr. 77/2013 aplicabile personalului din Ministerul Finantelor Publice   Ordonanţă de urgenţă nr. 77 din 26/06/2013 Art. 1. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se desfiinţează posturile vacante la: a) ministere; b) instituţiile şi autorităţile publice aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a […]

 

 

 

 

Avand in vedere prevederile ordinului Agentiei  Nationale de Administrare Fiscala nr. 2098/06.08.2013, modificat prin ordinul nr. 3882/24.12.2013, prin care incepand cu data de 01.02.2014 birourile vamale de interior si de frontiera isi vor pierde codurile  de identificare fiscala proprii şi conturile de venituri bugetare, disponibilitati pentru garantii vamale, depozite in avans si alte sume aflate […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile Ordinului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3882/2013, vă rugăm să analizaţi oportunitatea menţinerii codurilor de identificare fiscală proprii ale birourilor vamale şi a conturilor de venituri bugetare şi de disponibilităţi pentru garanţii vamale, depozite în avans şi alte sume aflate la dispoziţia acestora, […]

 

 

 

 

In acest sens rugam pe toti cei interesati care pana in prezent nu au transmis imputernicirile si raspunsurile primite de la ANAF la contestatiile depuse si completate conform modelului transmis anterior dvs., sa ni le comunice, pentru a definitiva formalitatile de depunere a actiunii in instanta. Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la telefon: 0213161412  […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca de la eliberarea din functiile publice si  pana in prezent au fost organizate mai multe examene si concursuri de ocupare a functiilor vacante existente si la solicitarea unora dintre dvs.  de a-i cuprinde pe toti cei ramasi fara loc de munca, actiunea in instanta pentru anularea ordinelor de eliberare din […]

 

 

 

 

Guvernul a aprobat acest Memorandum care vizeaza ocuparea, in conditiile legii, a unui numar de 1185 posturi vacante in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, a unui numar maxim de 35 de posturi pentru Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne care sa asigure sustinerea activitatilor suport logistic pentru Directia Generala Antifrauda Fiscala atat […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Prin prezenta, vă rugăm să ne comunicaţi dacă posturile rămase vacante în cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală pot fi ocupate şi prin mutare, transfer sau  redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici. adresa catre ANAF raspuns ANAF adresa catre ANAF verificare articol presa

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere adresa dvs. nr. 802436/22.10.2013, vă rugăm să ne comunicaţi lista posturilor vacante din cadrul aparatului central şi teritorial al instituţiei dvs. ce se vor ocupa prin redistribuirea funcţionarilor publici aflaţi în corpul de rezervă şi data la care urmează a fi iniţiată […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca de la eliberarea din functiile publice si  pana in prezent au fost organizate mai multe examene si concursuri de ocupare a functiilor vacante existente si pentru a-i cuprinde pe toti cei ramasi fara loc de munca, actiunea in instanta pentru anularea ordinelor de eliberare din functia publica urmeaza a fi […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere Memorandumul aprobat de Guvernul României în şedinţa din data de 18.09.2013, având ca temă ocuparea posturilor vacante din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi lista acestora pe structurile organizatorice din cadrul instituţiei dvs. Solicitare lista posturi vacante […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere prevederile art. 1 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 677/2013, privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi care sunt diferenţele […]

 

 

 

 

Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală       Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi lista posturilor vacante existente în prezent la nivelul instituţiei dvs. Solicitare lista posturi vacante

 

 

 

 

anunt_concurs_DGAF model_adeverinta_vechime Lista_furnizori_servicii_psihologice_autorizate anexa1_concurs_DGAF anexa2_concurs_DGAF anexa3_formular anexa4_formular anexa5_cveuropean_2013 anexa6_Bibliografia

 

 

 

 

Stat functii 08.08.2013 Stat functii 31.07.2013 DGRFP Buc part.1 DGRFP Buc part.2 dgrfp-bv DGRFP Cluj Napoca cu AJFP-uri DR VAMALA CRAIOVA AP PROPRIU DGRFP Galati DGRFP Iasi 01.08.2013 DGRFP Iasi 08.08.2013 dgrfp ploiesti stat de functii cu ajpf dgrfp tm 08.08 cu modif la ajfp tm dgrfp-tm 31.07  

 

 

 

 

Anexat aveti cateva din documentele depuse de conducerea ANAF la obtinerea avizului ANFP in vederea reorganizarii. Mentionam ca detinem in prezent toate documentatia depusa in vederea avizarii si o putem transmite tuturor persoanelor interesate. adresa ANAF 801928 de solicitare aviz fp si organigrama adresa ANAF 802005 de solicitare nou aviz cu 08.08.2013 nota fundamentare la […]

 

 

 

 

Situatia posturilor din ANAF la 31.07.2013

 

 

 

 

Organigramele si statele de functii au fost intocmite in colaborare cu conducerile structurilor teritoriale

 

 

 

 

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice …………………………….               Subsemnatul, _____, cu domiciliul în ___, având funcţia de _____, în cadrul _______, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta formulez contestaţie împotriva deciziei de numire în funcţie nr. ___ din […]

 

 

 

 

Domnule Avocat al Poporului,   1.Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu sediul în Bucureşti str. Vasile Conta nr. 19, ap. 23, sector 2, telefon 0213161412. 2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră 29.08.2013…………………………………………………………………………………………………………. 3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:             Incălcarea prevederilor art. 115 alin (1) din Constituţia […]

 

 

 

 

Astăzi 03.09.2012, la invitaţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a avut loc dezbaterea publică a proiectului de Hotărâre de Guvern, referitor la aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice de inspector antifraudă. Precizăm că Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,, Pro Lex” a solicitat anterior organizarea acestei şedinţe de […]

 

 

 

 

  Către,   Agenţia Naţională de Administrare Fiscală     Având în vedere prevederile art. 99 alin (5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să puneţi la dispoziţia angajaţilor aflaţi în perioada de preaviz toate posturile vacante corespunzătoare din cadrul instituţiei dvs. In situaţia în care […]

 

 

 

 

Toate persoanele care sunt in perioada de preaviz si au fost declarate respinse la examenul de testare profesionala, pot solicita ANAF punerea la dispozitie a unei functii vacante corespunzatoare sau pot fi transferati in cadrul altor institutii publice pe functii publice corespunzatoare, existente in cadrul acestora. Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie […]

 

 

 

 

Conform art. 7 din Legea nr. 554/2004 ,, Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României            Având în vedere anunţul cu privire la ocuparea, prin transfer, a unui număr de maxim 350 posturi vacante din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, publicat pe site-ul instituţiei publice respective, vă comunicăm faptul că este necesar […]

 

 

 

 

Având în vedere faptul că se apropie sfârşitul perioadei de preaviz pentru angajaţii fostei Autorităţi Naţionale a Vămilor, vă rugăm să ne contactaţi pentru a va trimite modelul de contestaţie a deciziilor de eliberare din funcţie. Menţionăm că aceasta trebuie depusă, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de eliberare din funcţie, […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la proiectul de Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector […]

 

 

 

 

Domnule Avocat al Poporului,   1.Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu sediul în Bucureşti str. Vasile Conta nr. 19, ap. 23, sector 2, telefon 0213161412. 2.Data la care aţi luat cunoştinţă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră 30.07.2013…………………………………………………………………………………………………………. 3.Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate:             Incălcarea a prevederilor cu privire la transparenţa decizională […]

 

 

 

 

  Referitor la propunerile dumneavoastră cu privire la  reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă comunicăm următoarele: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a analizat cu atenţie propunerile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor PRO LEX privind proiectul de Hotărâre a Guvernului referitor la reorganizarea şi funcţionarea ANAF. ANAF mulţumeşte pentru propunerile transmise de […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi sesizările primite de la membrii noştri de sindicat, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea publicării tuturor posturilor vacante în listele puse la dispoziţia […]

 

 

 

 

proiect hg_antifrauda

 

 

 

 

In urma sesizarilor primite pana in prezent din partea dvs. am efectuat mai multe demersuri la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cu referire la unele aspecte negative din cadrul procedurii de reorganizare, ce pot fi vizualizate pe site-ul organizatiei noastre . Din pacate, din cauza lipsei de dialog social existenta la nivelul ANAF, pana in […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului nr. 2133/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de aprobare a regulamentelor pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de testare profesională pentru funcţionarii […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. i) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi cum figurează încadraţi funcţionarii publici care au obţinut în instanţă suspendarea unui act administrativ de eliberare din […]

 

 

 

 

Solicitare emitere stat de functii la BV Zona Libera Braila

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea efectuării numirii funcţionarilor publici în noile funcţii publice sau, după caz, în noile compartimente, prin aplicarea următoarelor criterii: […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor  Situaţiei posturilor vacante puse la dispoziţia persoanelor eliberate din funcţie, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013, privind aprobarea […]

In: Articole importante, Reorganizare  | Comentarii dezactivate

 

 

 

 

Ordin_regulamente_testare_publ Regulament_testare_functionari_publici Regulament_testare_contractuali FORMULAR_INSCRIERE Erata_regulament_contractuali

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexei 2 a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în cadrul procesului de ocupare a posturilor vacante existente în cadrul instituţiei dvs. angajaţii aflaţi în perioada de preaviz pot opta […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă în cadrul procesului de ocupare a posturilor vacante, existente în cadrul instituţiei dvs., angajaţii aflaţi în perioada de preaviz pot opta […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor 1.11 si 1.12 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi […]

 

 

 

 

Lista posturilor vacante puse la dispozitia salariatilor din cadrul ANAF care au primit preaviz brasov bucuresti cluj craiova galati iasi prahova timisoara aparat_propriu anexa2

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 27 şi 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate măsurile […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale anexelor 1.11 si 1.12 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea încadrării cu personal a compartimentului Financiar Contabilitate şi Administrativ din cadrul Biroului Vamal de Interior Suceava, aparţinând Direcţiei […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie anexele nr. 2 şi nr. 3 ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1115/1 august 2013 pentru aprobarea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie Ordinul nr. 1106/2013 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aprobarea numărului de posturi pentru fiecare direcţie generală regională […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vă rugăm să ne comunicaţi dacă agenţia publică mai sus- […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicati numarul persoanelor angajate in cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală , aflate in cadrul aparatului propriu si al directiilor generale ale finantelor […]

 

 

 

 

Având în vedere publicarea pe site-ul ANAF a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1115/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice a aparatului propriu şi a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1104/1 august 2013 pentru aprobarea structurii organizatorice regionale, au fost emise şi comunicate decizii de eliberare din funcţie mai […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013, privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi ale art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea […]

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 473/2013 a fost publicata Hotărârea Guvernului nr.520 din 24.07.2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La data intrării în vigoare a acesteia se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din […]

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 473/2013 a fost publicata Hotărârea Guvernului nr.520 din 24.07.2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. La data intrării în vigoare a acesteia se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul posturilor ocupate din cadrul autorităţii vamale şi numărul angajaţilor care au raporturile de serviciu suspendate. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la proiectul de  Hotărare a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicat pe site-ul instituţiei dvs.: A. Menţinerea posturilor vacante […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului […]

 

 

 

 

  Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. d) şi ale art. 99 alin (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi dacă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia ca în perioada […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor            Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, pentru discutarea unor probleme profesionale ale membrilor noştri de sindicat legate de reorganizarea autorităţii vamale, prevăzută […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi proiectul de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicat pe site-ul instituţiei dvs. la rubrica […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere informaţiile cuprinse în Secţiunea a-7-a,  pct. 3 din Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală publicat pe site-ul instituţiei dvs. la rubrica transparenţă decizională, vă rugăm să ne comunicaţi care au fost […]

 

 

 

 

Proiectul de Hotărare a Guvernului privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală si Nota de fundamentare a acestuia http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Proiect_HG_ANAF_11072013_reorganizare.pdf http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Nota_fundament_HG_ANAF_11072013_reorganizare.pdf      

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Domnului Preşedinte Gelu Ştefan Diaconu            Având în vedere cele comunicate de către dvs. la şedinţa organizată în data de 14.06.2013, la sediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu privire la îmbunătăţirea activităţii acestei instituţii în ceea ce priveşte transparenţa decizională, vă rugăm să organizaţi o întâlnire cu […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, prevăzut a fi adoptat în […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, prevăzut a fi elaborat conform prevederilor […]

 

 

 

 

Astazi 04.07.2013 am depus sesizare la Avocatul Poporului in legatura cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.In legatura cu solicitarea catre dvs. de transmitere a statelor de functii ale structurilor organizatorice ale ANV si […]

 

 

 

 

   Sambata, 29.06.2013, a aparut in Monitorul Oficial nr. 389/29.06.2013, Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.                 Comparativ cu proiectul prezentat organizatiilor sindicale in sedinta de dezbatere publica din data de 14.06.2013, actul publicat […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi statele de funcţii  pentru aparatul central al Autorităţii Naţionale a Vămilor, pentru direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, pentru direcţiile judeţene şi a […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor angajate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor care deţin şi calitatea de pensionari. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la consultările […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor detaşate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, conform art. 89 din actul normativ sus-menţionat. Precizăm că aceste informaţii ne sunt necesare la […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi informaţiile publicate în mass media, referitoare la preconizata reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a instituţiilor subordonate din cadrul acesteia, Garda Financiară şi Autoritatea […]

 

 

 

 

  Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici             Având în vedere prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne transmiteţi în copie planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013 elaborat de instituţia dvs. la nivelul Ministerului Finanţelor Publice şi unităţile […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă transmitem opiniile noastre cu privire la Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, […]

 

 

 

 

Buna ziua. Astazi 14.06.2013 la sediul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a avut loc o intalnire organizata in vederea dezbaterii proiectului de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală. Mentionam ca la aceasta a participat domnul Gelu Stefan Diaconu in calitate de presedinte al institutiei si din partea organizatiilor sindicale, […]

 

 

 

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică vă transmitem opiniile noastre cu privire la Proiectul de Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat în data de 07.06.2013 pe site-ul […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi proiectul Ordonanţei de urgenţă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – […]

 

 

 

 

Proiectul si Nota de fundamentare a Ordonantei de urgenta privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii de administrare fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative – publicat în data de 07.06.2013 pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. Nota de fundamentare OUG proiect OUG

 

 

 

 

Către, Doamna Doina Adriana Pană Ministru delegat pentru dialog social            Având în vedere faptul că unul din principiile pe care se întemeiază programul de guvernare 2013-2016 îl reprezintă dialogul social, vă aducem la cunoştinţă unele aspecte legate de transparenţa şi deschiderea spre partenerii sociali, existente în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Menţionăm […]

 

 

 

 

Guvernul a solicitat abilitarea de a emite ordonanţe, în vacanţa parlamentară, în ceea ce priveşte rectificarea bugetară, modificarea Codului fiscal, plata unor arierate, modificarea statutului administraţiilor publice locale, dar şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Autostrăzi din România. Suplimentar, un amendament adoptat la nivelul Comisiei juridice din Senat prevede măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor de administrare […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 6 alin (7) din legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de act normativ, referitor la unele măsuri pentru îmbunătăţirea […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală             Având în vedere adresa dvs. 800212/800213/11.03.2013 şi informaţiile publicate în mass media, referitoare la trimiterea spre aprobare a actului normativ de reorganizare a instituţiei dvs. în următoarele săptămâni, vă rugăm sa convocaţi sindicatele angajaţilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi unităţile subordonate în vederea consultării acestora […]

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca au fost publicate in mass media informatii cu privire la faptul ca in urmatoarele saptamani vor fiaprobate actele normative referitoare la reorganizarea ANAF, am solicitat ANFP sa ne comunice daca a fost solicitat avizul pentru noile functii publice, acesta fiind prealabil si obligatoriu procedurii de reorganizare. adresa ANFP

 

 

 

 

Avand in vedere faptul ca in anul 2011 au fost disponibilizati din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor mai mult de 600 de angajati si o mare parte din acestia  sunt in continuare in cautarea unui loc de munca, am initiat unele demersuri  in vederea participarii acestora la unele cursuri de reconversie profesionala. Un prim pas […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta                   Având în vedere faptul că printre atribuţiile dvs. se află şi coordonarea activităţii de combatere a evaziunii fiscale şi prevederile art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Comitetul interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice In atenţia domnului Viceprim-ministru Nicolae-Liviu Dragnea            Având în vedere prevederile art. 2 alin (1) lit. c) din Decizia nr. 104/2003, privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării unor măsuri de acoperire […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Prin prezenta, vă rugăm să fiţi de acord cu organizarea unei şedinţe de dialog social, între reprezentanţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi cei ai Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, pentru discutarea unor probleme profesionale ale membrilor noştri de sindicat […]

 

 

 

 

Către, Guvernul României Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta                   Având în vedere prevederilor art. 107 din Constituţia României, referitoare la coordonarea activităţii membrilor guvernului şi implicit a activităţii autorităţilor publice din subordinea acestora, vă rugăm să analizaţi oportunitatea luării măsurii de reorganizare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prin  unificarea tuturor structurilor de control operativ, […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice In atenţia Domnului Viceprim-ministru Daniel Chiţoiu            Având în vedere măsurile de reorganizare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzute pentru anul 2013 şi cuprinse în Strategia Fiscal Bugetară pentru perioada 2013-2015 (anexă), vă rugăm să ne comunicaţi dacă măsura unificării structurilor de control operativ din cadrul acestei agenţii cuprinde […]

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere măsurile de reorganizare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ce au ca termen luna iunie a anului 2013, ce vor fi derulate în baza programului convenit cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional şi care au fost introduse în Programul de convergenţă aprobat în […]

 

 

 

 

Ca urmare a adresei noastre nr. 67505/2012, adresata Ministerului Finantelor Publice, Autoritatea Nationala a Vamilor a transmis faptul ca toate posturile vacante existente vor fi ocupate prin redistribuire de catre fostii angajati eliberati din functia publica si aflati in corpul de rezerva. adresa ANV redistribuire posturi vacante

 

 

 

 

Către, Guvernul României Secretariatul General al Guvernului Având în vedere Proiectul Hotărârii pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor In atenţia domnului Vicepreşedinte Fronea Dorel            Având în vedere prevederile art. 56 şi ale art. 104 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile necesare şi să solicitaţi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici redistribuirea funcţionarilor publici […]

 

 

 

 

“Vom avea o expertiză de la Banca Mondială, care va face o analiză de ansamblu a structurii de colectare şi va veni cu propuneri atât pe structură, cât şi pe sisteme IT, cu scopul de a anula suprapunerile şi birocraţia. Va avea un efect pe termen mediu şi nu imediat (…) Scopul final va fi […]

 

 

 

 

Mai jos aveti lista transmisa la Agentia Nationala a Functionarilor Publici de catre Autoritatea Nationala a Vamilor la data de 05.08.2011.   lista posturilor vacante existente in cadrul ANV in data de 08.08.2011

 

 

 

 

Vazand diversiunea SNV Unirea privind reorganizarea ANV si disponibilizarea a 900 de persoane, dand ca sursa “intalnirile neoficiale” cu MFP si ANV, ne-am adresat autoritatii vamale pentru un punct de vedere oficial. Raspunsul este clar si fara echivoc: “in perioada urmatoare nu se are in vedere reorganizarea activitatii Autoritatii Nationale a Vamilor“. In fapt, nu […]

 

 

 

 

Conform adresei din atasament posturile temporar vacante pot fi ocupate in primul rand prin redistribuirea functionarilor din corpul de rezerva. Este oportun sa identificati posturi vacante temporar in structuri ale ANV si sa solicitati ANFP si ANV sa vi se redistribuie. Model de solicitare aveti in atasament. E recomandat sa anexati in copie si adresa […]

 

 

 

 

Către, Ministerul Finanţelor Publice   Având în vedere faptul că pentru guvernul actual al României, combaterea evaziunii fiscale este un obiectiv de siguranţă naţională şi de reformă administrativă, aşa cum se menţionează în comunicatul de presă emis în data de 17.02.2012, vă rugăm să ne comunicaţi dacă, în perioada următoare, Autoritatea Naţională a Vămilor va […]

 

 

 

 

Avand in vedere unele informatii ce circula incepand de vineri (dupa sedinta de guvern), referitoare la o eventuala reorganizare a ANV , precizam ca pana in prezent nu exista informatii oficiale in acest sens si numai persoanele participante (reprezentantii conducerii institutiilor participante) pot infirma sau confirma aceste instiintari, transmise pe diverse canale. In aceeasi ordine […]

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ   Minuta care demască oficial managementul defectuos de la Finanţe   Pro Lex a atras atenţia asupra prin reducerea numărului de posturi, inclusiv prin adrese către Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul României. La vremea aceea, în baza informaţiilor pe care le deţineam cu privire la numărul redus al persoanelor cu atribuţii de […]

 

 

 

 

ANV avea obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada de preaviz, lista funcţiilor publice vacante si in cazul în care exista o funcţie publică vacantă corespunzătoare, funcţionarul public trebuia transferat în interesul serviciului sau la cerere. Atasat aveti raspunsul ANFP prin care ni se comunica faptul ca ANV nu si-a indeplinit […]

 

 

 

 

SNPV a introdus actiune ,pentru membrii acestuia ce au fost eliberati din functie,   avand ca obiect anularea ordinului nr. 2407/2011 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, fiind inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti sub nr. 8470/2/2011. actiune anulare ordin 2407-2011

 

 

 

 

Catre, Agentia Nationala a Functionarilor Publici Avand in vedere prevederile art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa ne comunicati daca in caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice prin reducerea numarului de posturi, functionarii publici sunt numiti in noile functii publice sau, […]

 

 

 

 

Pana in prezent, conform adresei ANFP de mai jos, ANV nu a solicitat redistribuirea personalului, disponibilizat la reorganizare si aflat in corpul de rezerva, pe posturile vacante sau temporar vacante.   Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările […]

 

 

 

 

Domnule Preşedinte   Subsemnatul _______, domiciliat în _______,   în contradictoriu cu Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, în contradictoriu cu Autoritatea Naţională a Vămilor, cu sediul în Bucureşti, str. Matei Millo, nr. 13, sector 1, prin prezenta formulez CERERE DE CHEMARE IN JUDECATA Solicitand instantei ca […]

 

 

 

 

Pana in prezent, conform informatiilor primite, un numar de 45 de angajati ai Autoritatii Nationale a Vamilor au castigat in instanta suspendarea ordinelor de eliberare din functie. Solutiile fiind executorii, institutia vamala este obligata de catre instantele judecatoresti sa ii reincadreze pe functiile detinute pana la pronuntarea instantelor de fond asupra actiunilor in anulare formulate […]

 

 

 

 

In timp ce membrii si liderii Sindicatului National Vamal Unirea sunt artizanii disponibilizarilor nelegale ale personalului vamal (ex. Stambelu Gheorghe a fost lider si angajat al Aliantei SED LEX in anul 2005), Sindicatul Pro Lex acorda consultanta juridica, formuleaza actiuni in instanta si castiga procese pentru a pastra locurile de munca ale membrilor sai. In […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 104 alin 5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularilor acestora, a funcţionarilor publici eliberaţi din funcţie ca urmare a reorganizării activităţii […]

 

 

 

 

In atasament aveti adresa ANFP prin care ni se aduce la cunostinta declansarea unui control la ANV, in legatura cu activitatea de reorganizare. In acest sens recomandam tuturor celor interesati sa ne transmita noua si/sau  ANFP la adresa sau numerele de fax de mai jos, aspecte legate de reorganizarea ANV ce au fost in contradictie […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere adresa dvs. nr. 900924/11.08.2011, vă comunicăm motivele pentru care reorganizarea Autorităţii Naţionale a Vămilor nu a respectat prevederile legale: 1.S-au încălcat prevederile art. 100 alin. 2 din Legea nr. 188/1999 „Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea următoarelor criterii: a) categoria, clasa şi, după […]

 

 

 

 

Toate persoanele care au fost eliberate din functia publica si se afla acum in corpul de rezerva, pot solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici redistribuirea unei functii publice temporar vacante corespunzatoare in cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie transmis la sediul ANFP  prin una din modalitatile de […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Națională a Vămilor     Subsemnatul, _____, cu domiciliul în ___, având funcţia de _____, în cadrul _______, in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta formulez contestaţie împotriva deciziei de concediere – ordinului nr. ___ din ____ solicitându-vă să îl […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 şi ale art. 99 alin 5 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să ne comunicaţi lista funcţiilor publice vacante disponibile în cadrul instituţiei dvs. adresa functii vacante ANV

 

 

 

 

Toate persoanele care sunt in perioada de preaviz si au fost declarate respinse la examenul de testare profesionala, pot solicita ANV punerea la dispozitie a unei functii vacante corespunzatoare sau pot fi transferati in cadrul altor institutii publice pe functii publice corespunzatoare, existente in cadrul acestora.Modelul de solicitare se afla in atasament si trebuie transmis […]

 

 

 

 

Aceasta actiune a avut deja doua termene pe 26.07.2011 si pe 02.08.2011. La ambele termene s-a solicitat de catre reprezentantii ANAF amanarea termenului de judecata, invocandu-se faptul ca nu au luat la cunostinta de toate documentele depuse la dosarul cauzei. Desi s-a facut dovada depunerii si comunicarii acestora prin adresa depusa la ANAF cu nr. […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor   Având în vedere adresa dvs. nr. 35944/19.07.2011 şi prevederile art. 99 alin 5) şi alin 6) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să puneţi la dispoziţia funcţionarilor publici aflaţi în preaviz, funcţiiile publice vacante corespunzătoare existente în cadrul instituţiei dvs. […]

 

 

 

 

Cǎtre, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 104 alin 5) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să asiguraţi redistribuirea pe funcţii publice temporar vacante, ca urmare a suspendării titularilor acestora, a funcţionarilor publici eliberaţi din funcţie ca urmare a reorganizării activităţii […]

 

 

 

 

Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor PRO LEX a introdus in instanta actiuni avand ca obiect suspendarea si anularea ordinelor ANAF nr. 2406 si 2407/2011, prin care se efectueaza reorganizarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Rugam toti membrii sa ne inainteze prin fax sau scanate pe e-mail, preavizele comunicate si imputernicirile pentru instanta (fax 0213161412 sau […]

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ   Deşi, mai este mai puţin de o săptămână până la data examenului de testare profesională, preşedintele A.N.A.F. nu a emis încă ordinul pentru aprobarea bibliografiei necesare pentru pregătirea examenului de testare profesională a angajaţilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor. Precizăm că au fost emise deja de o săptămână peste 1.800 […]

 

 

 

 

Pentru toti angajatii Autoritatii Nationale a Vamilor interesati, a fost elaborat un model de contestare a preavizelor emise pentru fiecare in parte de catre institutia vamala. Acesta este doar cu titlu de model si fiecare angajat il poate completa si cu alte informatii ce au legatura cu raporturile de munca individuale ale fiecarui angajat in […]

 

 

 

 

In perioada de preaviz, functionarii publici au dreptul la reducerea programului de lucru pana la 4 ore zilnic. Lege nr. 188 (r2) din 08/12/1999, privind Statutul funcţionarilor publici Art. 99. (4) În perioada de preaviz, persoana care are competenţa legală de numire în funcţia publică poate acorda celui în cauză reducerea programului de lucru, până […]

 

 

 

 

Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor ,,PRO LEX” va introduce in instanta actiune de contestare a activitatii de reorganizare a Autoritatii Nationale a Vamilor, prin care solicitam anularea ordinelor ANAF nr. 2406 si 2407 /2011. In paralel vom depune toate eforturile in vederea suspendarii aplicarii prevederilor acestor ordine, intrucat consideram ca acestea au fost emise […]

 

 

 

 

Prin Ordinul nr. 2407/24.07 2011 al Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala s-au aprobat statele de functii pentru Autoritatea Nationala a Vamilor si Regulamentele pentru organizarea si desfasurarea examenului de testare profesionala.   ordin de aprobare stat de functii   ordin de aprobare structura organizatorica structura organizatorica

 

 

 

 

Temeiul legal: dispoziţiile art. 107 alin. (1) şi (3), art. 100 alin. (1), (2) şi (3), respectiv art. 99 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare Etapa nr. 1: Stabilirea noii structurii organizatorice, precum şi stabilirea atribuţiilor şi condiţiilor specifice pentru fiecare post.   Etapa nr. 2: Solicitarea […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, vă rugăm să ne comunicaţi numărul angajaţilor din cadrul instituţiei dv. ale căror raporturi de muncă sunt suspendate, conform prevederilor art. 50-52 din Codul Muncii al României, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată şi ale art. 94 şi 95 […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 188/1999, republicată, vă rugăm să ne comunicaţi numărul persoanelor detaşate în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, conform prevederilor art. 89 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici. Menţionăm că menţinerea acestora în cadrul instituţiei dvs. şi plata remuneraţiilor cuvenite […]

 

 

 

 

I.Reorganizarea institutiei este constituita din mai multe etape si anume: A. Încadrarea în numărul maxim de posturi şi în structura organizatorică efectuata si aprobata prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la propunerea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de […]

 

 

 

 

Cǎtre, Autoritatea Naţională a Vămilor     Având în vedere declaraţiile publice făcute de domnul Gheorghe Ialomiţianu, Ministrul Finanţelor Publice, cu privire la faptul că restructurarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a instituţiilor subordonate se va face în mod transparent şi că la această acţiune vor participa şi reprezentanţii sindicatelor, vă rugăm să ne comunicaţi […]

 

 

 

 

Către, Autoritatea Naţională a Vămilor Având în vedere prevederile art. II din  Hotărârea Guvernului nr. 565 din 01/06/2011, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, vă rugăm să aveţi în vedere la elaborarea propunerilor referitoare la încadrarea în numărul maxim de posturi în noua structură organizatorică […]

 

 

 

 

Actul normativ de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor a fost publicat in MO nr. 405 din 09.11.2011.   HG 565 din 2011

 

 

 

 

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere anunţul dvs. în legatură cu organizarea unor concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcţii de conducere vacante în cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a prevederilor  art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611 din 04/06/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, […]

 

 

 

 

Atasat aveti nota de fundamentare a HG de modificare a HG nr. 110/2009. In ceea ce priveste reducerea posturilor, motivatia o gasiti la sectiunea 2.2.1.Va las pe dvs. sa trageti concluziile. Un ultim amanunt, au fost consultate si sindicatele reprezentative, adica numai unul din ele, cel recunoscut si acum de institutie si care probabil ca […]

 

 

 

 

Cǎtre,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici   Având în vedere prevederile art. 107 alin. 3 din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, vă rugăm să ne comunicaţi dacă instituţia dvs. a emis avizul prealabil în cazul reorganizării Autorităţii Naţionale a Vămilor, dispusă prin  Hotărârea de Guvern referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii […]

 

 

 

 

Executivul a aprobat astăzi trei Hotărâri de Guvern care vizează reorganizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Autorităţii Naţionale a Vămilor, Gărzii Financiare şi ale direcţiilor generale ale finanţelor publice, prin diminuarea cu 4.927 a numărului total de posturi din aceste instituţii şi a 550 de posturi de conducere, a anunțat ministrul Finanțelor Publice, Gheorghe Ialomițianu. […]

 

 

 

 

Blejnar: Propunerea  de reducere a personalului din structurile  Autorităţii Naţionale a Vămilor  va fi prezentată Guvernului  miercuri “Este o propunere de reducere a personalului din structurile Gărzii Financiare şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, o propunere care va fi prezentată Guvernului. Nu este o decizie finală. Mâine (miercuri, n.r.) în şedinţa de Guvern vom vedea ce decizie […]

 

 

 

 

Cǎtre, Ministerul Finanţelor Publice Domnului Gheorghe Ialomiţianu-Ministrul Finanţelor Publice     Având în vedere proiectul de Hotărâre de Guvern referitor la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 110/2009, privind organizarea si funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, publicat pe site-ul acestei instituţii, vă rugăm să aveţi în vedere că prin adoptarea acestuia şi implicit reducerea personalului, […]

 

 

 

 

Referitor la modificarea actului normativ de organizare si functionare a ANV. In prezent exista proiectul de HG ce a fost publicat pe site-ul ANV la inceputul lunii mai 2011 si proiectul de OUG, de comasare si desfiintare a ANV publicat in luna decembrie 2010 pe site-ul MFP. Nu a mai fost facut public nici un […]