Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare Art.III. – (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de […]

Instanta: Anuleaza in parte decizia nr. 450/28.04.2015 emisa de parata. Obliga parata sa emita o noua decizie prin care sa recunoasca promovarea reclamantului BV, incepand cu data de 01.04.2013

Nr. unic (nr. format vechi) : 29690/3/2015* Data inregistrarii 20.01.2017 Data ultimei modificari: 06.10.2017 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte BRECHLER VIOREL PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO LEX Reclamant DIRECTIA GENERALA […]

Solicitare catre ANAF de publicare a salariilor

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 33 din  Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea publicării listei cuprinzând salariile de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare a tuturor funcțiilor din cadrul instituţiei dvs., la […]

Captura importanta de marfuri de contrabanda la BVF Halmeu

Colegi cu care ne mandrim! In tura de noapte din 25 spre 26.09 2017 la BVF Halmeu, echipa canină formată din inspector vamal superior I. T. si cainele din dotare SPEEDY a efectuat un marcaj pe coloana de camioane asupra unui TIR încărcat cu tocătură de lemn (rumeguș). Din cauza faptului ca la acel moment […]

Solicitare mentinere in proprietatea ANAF a sediului BV Valcea

Către, Guvernul României            Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea menţinerii clădirii Biroului Vamal Vâlcea în proprietatea publică a statului, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice […]

Contestare decizii de reincadrare

Avand in vedere prevederile: – art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: ,, La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor […]

ANAF: ,,Nu a fost initiata elaborarea si promovarea vreunui proiect de act normativ privind reorganizarea.”

Ca urmare a solicitarii noastre efectuata in cadrul sedintei Comisiei de dialog social, constituita la nivelul Ministerului Finanatelor Publice, ANAF ne-a comunicat ca nu a fost initiata elaborarea si promovarea vreunui proiect de act normativ privind reorganizarea/restructurarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Raspuns ANAF reorganizare

Solicitare Ministerul Muncii reincadrare salariati ANAF

Către, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale               Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare […]

Reincadrare si stabilire salarii de baza la ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii instituţiei dvs. vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă avute şi le vor fi stabilite salariile de […]

Existenta resurselor bugetare pentru vouchere de vacanta la ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) şi (24) din Ordonanța de urgență nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă în bugetul instituţiei dvs. au fost prevăzute resurse bugetare pentru acordarea acestor indemnizaţii pe anul […]