Asigurare conditii de munca in situatii de temperaturi extreme

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă şi unele sesizări primite de la membrii noştri de sindicat, care lucrează în birourile vamale de […]

Concluzii dupa sedinta ANAF de astazi de la Brasov

Concluzii dupa sedinta ANAF, care a avut loc  astazi de la Brasov: A.s-au detasat doua variante de reorganizare: 1.prima care implica trecerea inspectiei fiscale la nivel regional si a administrarii contribuabililor mijlocii la nivel judetean; a doua ce prevede desfiintarea directiilor generale regionale ale finantelor publice si revenirea la situatia din 2013. In ambele variante […]

Acordarea voucherelor de vacanta

Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Art. 1 (2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările […]

Sedinta Comisiei de dialog social de la MFP din 30.06.2017-Solicitare informatii legate de reorganizarea ANAF

In data de 30.06.2017 ora 10.00, a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social organizata la sediul Ministerului Finantelor Publice. Ordinea de zi a fost urmatoarea: Analizarea proiectelor Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, a bugetului  asigurărilor sociale de […]

Solicitare informatii referitoare la reorganizarea ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi informatiile apărute cu privire la reorganizarea acestei instituţii publicate în mass-media, vă rugăm să ne comunicaţi  dacă acestea sunt reale şi în caz afirmativ, care […]

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice Parlamentul României adoptă prezenta lege.   CAPITOLUL I Dispoziţii generale SECŢIUNEA 1 Dispoziţii comune   Obiectul de reglementare Art. 1. — (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului. (2) Prezenta […]

Solicitare asigurare acces legislatie

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Vămilor               Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă nr. 10 din 18/03/2004, privind Statutul personalului vamal, vă rugăm să asiguraţi toate condiţiile ca personalul vamal să dispună de posibilitatea de a avea acces la reglementările interne cu caracter general şi special […]

Legea salarizarii adoptata in Parlament si trimisa la promulgare

Legea salarizarii trimisa spre promulgare

Amendamentele adoptate in Comisia de munca de la Camera Deputatilor, referitoare la personalul ANAF

Principalele amendamente adoptate in Comisia de munca de la Camera Deputatilor, referitoare la personalul ANAF sunt urmatoarele: – Începând cu 1 decembrie 2018, se  acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Acestea  se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna […]

ÎCCJ: dreptul la plata tichetelor/voucherelor de vacanţă este condiţionat de alocările bugetare prevăzute cu această destinaţie în buget

Numărul dosarului: 4153/1/2016 –Data formării dosarului la ÎCCJ: 29.12.2016 Data inițială a dosarului: 29.12.2016 Materia juridică din care face parte obiectul dosarului: Litigii de muncă Secție: Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Obiectul dosarului:despăgubireObiectele secundare ale dosarului: – Stadiul procesual: Sesizare prealabilă –Părțile din dosar: SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR PRO LEX – ApelantData emiterii ultimei comunicări (faza prealabilă judecăţii): 03.05.2017 POLIŢIA LOCALĂ […]