Adresa catre FNPLR referitor la proiectul de modificare a L 155/2010

Nr. 122121/14.02.2019     Către, Federația Națională a Polițiștilor Locali din România Domnului preşedinte Aurel DOBRILĂ     Urmare adresei dumneavoastră nr. 5/12.02.2019, prin care ne precizați faptul că federația pe care o conduceți a hotărât că „nu suține propunerea de modificare a Legii nr. 155/2010 a poliției locale, inițiată de Sindicatul Național Pro Lex, […]

Modalitatea de interpretare a legilor ref la acordarea normei de hrana

Nr. 120581/20.12.2018     Către Primării şi poliţiile locale cu personalitate juridică     Având în vedere practica neunitară în ceea ce priveşte interpretarea şi aplicarea legislaţiei privind norma de hrană cuvenită poliţiştilor locali, prin prezenta vă comunicăm următoarele: În ceea ce priveşte dreptul la normă de hrană Legea nr. 155/2010 „Art. 351 – (1) […]

Comunicat: ProLex nu sustine proiecte dezastruoase pentru membri, propune solutii mult mai bune

Stimați colegi din Poliția Locală,   În calitate de reprezentant pentru aprox. 70% din personalul poliției locale, ProLex are ca scop protecția profesională și îmbunătățirea condițiilor de muncă și salarizare a personalului poliției locale şi tocmai de aceea ne opunem categoric, oricăror proiecte de acte normative care înrăutățesc  condiția profesională și salarială a personalului poliției […]

Proiectul de Statut al politistului local nu este sustinut de Pro Lex, Aflati motivele!

Observaţii cu privire la proiectul de lege privind Statutul poliţistului local aflat în dezbaterea Parlamentului, proiect depus şi susţinut de UDMR     Lipsa temeiului de drept Adoptarea unui statut special, diferit faţă de Legea nr. 188/1999, printr-un act normativ distict, este fără temei legal. Legea nr. 188/1999 prevede ce instituţii pot beneficia de statut […]

CHESTIONAR PRIVIND CADRUL DE REGLEMENTARE INCIDENT POLIȚIEI LOCALE

CHESTIONAR PRIVIND CADRUL DE REGLEMENTARE INCIDENT POLIȚIEI LOCALE     Sindicatul „Pro Lex” a inițiat proiectul cu tema „Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale, formularea propunerilor de modificare și completare a acestuia în scopul dezvoltării capacității instituționale și a resurselor umane.” Finalitatea practică, este elaborarea proiectului legii de modificare și completare a Legii nr. […]

Proiect privind analiza cadrului de reglementare incident poliției locale

TEMA PROIECTULUI Analiza cadrului de reglementare incident Poliției Locale, formularea propunerilor de modificare și completare a acestuia în scopul dezvoltării capacității instituționale și a personalului BENEFICIAR Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor „Pro Lex” DURATA Trei luni, de la data semnării contractelor. ECHIPA DE PROIECT a) Coordonatorul echipei: – Lincu Vasile. b) Experți: – Andrei […]

Salarizarea angajatilor din administratia publica locala, pe masa Curtii Constitutionale

Nr. unic (nr. format vechi) : 7187/3/2018 Data inregistrarii 02.03.2018 Data ultimei modificari: 11.09.2018 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte BORASCU MARIAN PRIN SINDICATUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR ŞI VAMEŞILOR “PRO LEX” Reclamant CONSILIUL LOCAL […]

Solicitare revocare HCL pentru aprobarea probelor sportive pentru personalul Poliției Locale

Solicitare revocare HCL Buzau nr. 120 din 2018

Propuneri Pro Lex pentru codul administrativ

Text proiect Propunere de modificare Argumente 1. La titlul “Definiţii generale” la Art. 5   La titlul “Definiţii generale” la Art. 5 se introduce litera hhh) cu următorul conţinut: În înţelesul prezentului Cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele accepţiuni:  hhh) Evaluator profesional al funcționarului public – este persoana cu experienţă în ocupaţiile din domeniul funcţiilor […]

Solicitare MDRAP verificare masuri desfiintare Politia Locala

Către, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice            Având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, vă rugăm să verificați modul prin care autoritățile administrației publice locale promovează unele măsuri luate în scopul eficientizării serviciilor publice prestate cetățeanului. Astfel Consiliile locale ale […]