Distincții

3.7. DISTINCȚII CE SE ACORDĂ POLIȚIȘTILOR Definire Ordinul MAI  nr. 66/2014 privind conferirea unor distincţii onorifice în Poliţia Română stabileşte distincţiile onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul naţional de decoraţii al României, ce se conferă la nivelul Poliţiei Române. Categoriile de personal ce pot primi astfel de distincţii sunt: poliţiştii în […]

Tutela profesionala

3.6. TUTELA PROFESIONALA TUTELA PROFESIONALĂ (Anexa 5 din OMAI 140/2016)   Ce este tutela profesională? Tutela profesională reprezintă activitatea desfăşurată pentru sprijinirea integrării socioprofesionale a poliţistului, precum şi pentru integrarea în activitatea practică a elevilor şi studenţilor în unităţi de poliţie. (art. 3) Asupra cui se exercită? Conform art. 4 din Anexa 5, tutela se […]

Evaluarea polițiștilor

3.5. Evaluarea polițiștilor     Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, se realizează o dată pe an.    Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea (evaluare de serviciu anuală), iar în cazul personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de învăţământ.  […]

Acordarea gradatiilor

3.4. ACORDAREA GRADAȚIILOR Definire Poliţiştii au dreptul la 1-7 gradații, în raport cu timpul servit în calitate de poliţist. Intervalele de timp în funcţie de care se acordă cele 7 gradații, precum şi procentele corespunzătoare acestora, calculate la salariul de funcţie avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în salariul de […]

Avansarea la termen si inainte de termen

3.3. AVANSAREA LA TERMEN ŞI ÎNAINTE DE TERMEN Observații Condiții de avansare. Pentru obţinerea gradului profesional următor poliţistul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii (Legea nr. 360/2002): a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv; b) să fi fost apreciat pe întreaga perioadă a […]

Ocuparea posturilor vacante. Fisa postului

3.2. OCUPAREA POSTURILOR VACANTE.FIȘA POSTULUI 3.2.1 OCUPAREA POSTURILOR VACANTE Postul vacant se ocupă de poliţistul care îndeplineşte condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, precum şi condiţiile prevăzute de Statutul polițistului.        La absolvirea şcolii de formare a agenţilor de poliţie, poliţistului i se acordă gradul profesional de agent de poliţie şi este încadrat ca […]

Modificarea raporturilor juridice

3.1. MODIFICAREA ȘI SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU.     3.1.1 Norme generale privind modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al poliţistului      Raportul de serviciu al poliţistului se poate modifica prin: a) delegare; b) detaşare; c) participare la misiuni internaţionale; d) împuternicire pe o funcţie de conducere; e) transfer; f) mutare; g) punere la dispoziţie. […]

Concediul de odihna suplimentar

CONCEDIUL DE ODIHNĂ SUPLIMENTAR Definire Concediul de odihnă suplimentar este un drept garantat, plătit, şi se acordă anual pentru angajaţii care desfăşoară activităţi în condiţii vătămătoare, grele sau periculoase. Criteriile pe baza cărora se stabilesc categoriile de personal, activităţile şi locurile de muncă pentru care se acordă acest concediu sunt prevăzute la art. 2 alin. […]

Concediul de odihna

A) CONCEDIUL DE ODIHNĂ Definire Concediul de odihnă plătit este un drept al polițistului și se acordă în condițiile legii și ale reglementărilor interne (H.G. 1578/2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare). Observații Privind […]

Securitatea muncii

2.5. SECURITATEA MUNCII Definire Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă (Lege nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă). Aveți în […]