Instanta: Obligă IPJ Giurgiu să plătească reclamanţilor sporul de studii superioare de 25% începând cu data de 09.04.2015

Tribunalul Bucuresti Nr. unic (nr. format vechi) : 30552/3/2017 Data inregistrarii 07.08.2017 Data ultimei modificari: 22.11.2017 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999), sporul de 25 % cuvenit agentilor cu studii superioare Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte ANCU MIHAI PRIN […]

Pro Lex introduce actiune in instanta pentru plata sumelor compensatorii tranzitorii care au fost introduse nelegal in salariul de functie

Nota Pro Lex: Prin modificarile legislative in materie de salarizare, anumite sporuri au disparut, iar cuantumul acestora s-a acordat ca sume compensatorii tranzitorii. Potrivit legii, unele sume compensatorii trebuiau introduse in salariul de functie, altele in salariul functiei de baza (care cuprinde salariul de functie, salariul de grad, gradatiile si indemnizatia de comanda). MAI le-a […]

Munca suplimentara, sporul de noapte si sdsl

  Munca suplimentară și sporul de noapte Munca în repaus săptămânal şi sărbători legale   Art. 20. Sporul pentru munca de noapte    (1) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% […]

Ghidul legislativ al membrului Pro Lex

Ghidul membrilor Pro Lex  Aspecte de interes profesional și sindical,  analizate şi explicate pentru polițiștii membrii Pro Lex, în scopul de a fi mai bine informaţi şi, implicit, mai protejaţi   CUPRINS:   UTILITATEA ȘI MODUL DE FOLOSIRE A GHIDULUI ASPECTE DE MUNCĂ    2.1. Programul (normal) de lucru    2.2. Munca suplimentară           2.2.1. […]

Lider de sindicat

7.2 Lider de sindicat ce detine functii de conducere in calitate de politist Dreptul la asociere sindicală este garantat poliţiştilor (funcţionari publici cu statuit special) de art. 29 din Legea 188/1999, republicată şi art. 3 alin. 1) din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, ambele cu modificările şi completările ulterioare. Poliţiştii pot deţine funcţii […]

Acordul colectiv

7.1. Acordul colectiv Rezumatul Acordului colectiv privind raporturile de serviciu ale poliţiştilor nr. 6873 din 22.05.2013 : Art. 11. MAI este obligat să asigure, în limita fondurilor aprobate prin buget, condiţii optime de muncă, atât din punct de vedere al logisticii, cât şi din punct de vedere al dotărilor şi amenajării spaţiilor în care îşi […]

Avertizorul public

6.4. AVERTIZORUL PUBLIC (DE INTEGRITATE) Definire Ø    Sunt protejate de lege „persoanele care au reclamat ori au sesizat încălcări ale legii în cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al altor unităţi, săvârşite de către persoane cu funcţii de conducere sau de execuţie din autorităţile, instituţiile publice şi din alte unităţi bugetare (administraţia publică centrală, administraţia […]

Transparenta decizionala

6.3. TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ Definire Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică stabilește regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparenței decizionale în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și al altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele, cu cetățenii și asociațiile legal constituite […]

Medierea în penal

6.1.2. Medierea în penal Definire Împăcarea părților în domeniul penal se poate realiza și în cadrul procedurii de mediere, finalizată cu un acord (Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator). Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în Secțiunea a 2-a, stabilește o serie de dispoziții speciale privind medierea […]

Asistenta juridica

6.1. ASISTENŢA JURIDICĂ. MODEL DE CERERE 6.1.1. Asistența juridică Definire Asistenţa juridică se acordă poliţiştilor împotriva cărora sunt efectuate acte premergătoare sau care au calitatea de învinuit, inculpat ori de pârât, pentru fapte săvârşite în exercitarea, potrivit legii, a atribuţiilor de serviciu (Ordinul MAI nr. 9/2009 reglementează suportarea de către unitate a sumelor necesare asigurării […]