Solicitare masuri reorganizare ANAF conform Strategiei anticontrabandă

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi declaraţiile în mass media ale vicepreşedintelui ANAF care se ocupă de activitatea vamală, cu privire la ,,măsurile incluse în Strategia anticontrabandă, care presupun un proces de […]

Tichetele de vacanta se vor acorda din iulie 2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative În vigoare de la 30.01.2017 Având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, având în vedere faptul că prin Ordonanţa […]

Solicitare masuri preconizate a fi luate ca urmare a reducerii cheltuielilor cu salariile pe 2017

Către, Ministerul Finanţelor Publice               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor precum şi proiectul de buget pe anul 2017 publicat pe site-ul dvs. prin care se prevede o reducere a cheltuielilor de personal inclusiv prin diminuarea fondului salariilor de bază, […]

Recalcularea salariului de baza prin includerea drepturilor stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală                 Având în vedere faptul că prin Decizia nr. 794 /15.12.2016 a Curţii Constituţionale (anexată) au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile art. 31 alin(12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015, cu modificările şi completările ulterioare, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, vă rugăm să […]

OUG 99/2017 salarizarea bugetarilor pentru 01.01-28.02.2017

Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare    În vigoare de la 22 decembrie 2016   Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 22 decembrie 2016. Nu există modificări până la 09 ianuarie 2017. Fişa actului Grupează […]

Solicitare masuri avute in vedere la reorganizarea ANAF conform Ordinului nr. 3612/2016

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală              Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi procesul de reorganizare aflat în derulare în cadrul instituţiei dvs. conform Ordinului nr. 3612/2016 al preşedintelui ANAF privind modificarea structurilor organizatorice ale direcţiilor generale regionale ale […]

Contestarea nivelurilor maxime ale salariilor de baza stabilite conform OUG nr. 57/2015, OUG nr. 20/2016 si OUG nr. 43/2016

 Incepând cu luna august 2016, personalul ANAF care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad profesional si gradaţie de vechime în funcţie trebuia salarizat la nivelul maxim al salariului de bază, dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.             Aceasta […]

Solicitare niveluri maxime salarii de baza si respectarea prevederilor legale la stabilirea acestora

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Prin prezenta revenim la adresa noastră nr. 10547/21.11.2016 şi vă rugăm să ne transmiteţi anexa centralizatoare la adresa dvs. nr. A.PRS 3415/11.11.2016, ce cuprinde nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată la nivelul direcţiilor regionale ale finanţelor publice. De asemenea vă solicităm să luaţi toate măsurile […]

Noul proiect al legii salarizarii

proiect-noua-lege-a-salarizarii-2017

Solicitare catre ANAF a nivelului maxim de salarizare

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală   Având în vedere adresa dvs. nr. A.PRS 3415/11.11.2016, vă rugăm să ne transmiteţi anexa centralizatoare ce cuprinde nivelul maxim al salariului de bază aflat în plată la nivelul direcţiilor regionale ale finanţelor publice. adresa-anaf