Constatarile sedintei din 18.07.2016 de la DGV

Buna ziua. Aveti atasata Minuta intocmita cu ocazia desfasurarii acestei sedinte. Pentru transparenta o aducem la cunostinta tuturor. Pentru o si mai mare transparenta, pentru ca tot a fost invocata de actuala conducere DGV, vom spune si ce nu s-a consemnat in emisiunea sinTAXE FISCALE de saptamana viitoare, pe PROLEX TV. P.S. PROLEX nu a […]

Dezbaterea publica a proiectului de reorganizare a ANAF

Atasat aveti minuta incheiata cu ocazia dezbaterii publice a proiectului  HG de modificare a organizarii si functionarii ANAF. Mai multe detalii vor fi oferite in emisiunea sinTAXE FISCALE de saptamana viitoare de pe postul PROLEX TV. Minuta sedintei de la ANAF

Legea nr. 188/1999, privind Statutul functionarilor publici a fost modificata si proiectul adoptat de Parlament a fost inaintat spre promulgare

Legii nr. 188/1999 i-au fost aduse mai multe modificari din care cele mai importante sunt ca nu se mai suspenda raportul de serviciu la trimiterea in judecata, pentru promovare trebuie sa fi obtinut cel putin calificativul bine pe ultimii doi ani de activitate si perioada concediului de maternitate este recunoscuta ca vechime in functia publica. […]

Solicitare dezbatere publica proiect modificare HG nr. 520/2013

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 7 alin (9) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, cu modificările şi completările ulterioare, privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Proiectul de Hotărâre de Guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările […]

Sesizare ANFP verificare concurs recrutare DGRFP Iasi

Către,   Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici              Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi respectarea legislaţiei cu privire la funcţia publică, în legatură cu organizarea concursului de recrutare la Drecţia Generală Regională a Finanţelor Publice […]

Propuneri proiect modificare HG nr. 520/2013

Către,   Ministerul Finanţelor Publice     Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52 din 21/01/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă înaintăm propunerile şi observaţiile Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor ,,PRO LEX”, cu privire la proiectul de hotărâre de guvern privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind […]

Solicitare dezbatere publica proiect de modificare a HG nr. 520/2013

Către, Guvernul României               Având în vedere proiectul de act normativ de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală, anexat în copie prezentei, vă rugăm să ne comunicaţi dacă acesta a fost adus la cunoştinţa publicului şi supus spre avizare autorităţilor publice interesate. În caz afirmativ, […]

Solicitare elaborare act normativ schimbare grupa de munca

Către, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice   Având în vedere prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor, vă rugăm să elaboraţi un proiect de act normativ care să permită încadrarea activităţii personalului vamal în categoria locurilor de muncă cu condiţii […]

Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

proiect HG nota de fundamentare ORGANIGRAMA ANEXA 2 ANEXA 3

Solicitare efectuare redistribuire anterior recrutarii din sursa externa

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea redistribuirii funcţionarilor publici din corpul de rezervă pe funcţiile publice de execuţie temporar vacante, scoase la concursul organizat de […]