Solicitare dezbatere publica proiect reorganizare birouri vamale frontiera

Către, Ministerul Finanţelor Publice            Având în vedere prevederile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52 din 21/01/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică, vă rugăm să organizaţi o întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre de guvern privind reorganizarea unor birouri vamale de frontieră, publicat pe site-ul instituţiei […]

Actiune pentru salarizare la nivelul maxim al functiei/gradului

 Legea nr. 71/2015 Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi […]

OUG nr. 57/2015privind salarizarea bugetarilor în anul 2016, prorogarea unor termene şi măsuri fiscal-bugetare

    Având în vedere faptul că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2015 […]

Actiune in instanta pentru recuperarea de venituri salariale

In anul 2015 pentru personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau […]

Solicitare verificare amanare examene promovare

Către, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică în ceea ce priveşte amânarea examenelor de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici din […]

Incredibil! Lucrurile au luat-o razna la Ministerul de Finante!

Situatie majorare salariala cu 63 la suta

Majorarea salariului de bază al funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul central al Ministerului Finanţelor Publice si Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu 63 la suta a fost decisa prin Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare. Majorarea s-a facut cu 25 […]

Majorare salarii personal aparat central ANAF. Masuri de urmat

Pentru ca in dispozitivul  Ordonanţei de urgenţă nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, nu se face referire la motivele care au stat la baza majorarii salariilor aparatului central din finante, am incercat sa le identificam in comunicatul Ministerului Finantelor Publice. Extrase din comunicatul Ministerul Finantelor […]

Sesizare catre ANFP referitoare la delegarea de atributii in cadrul birourilor vamale

Către,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici            Având în vedere prevederile art. 22 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să verificaţi modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică, în ceea ce priveşte delegarea de atribuţii personalului din cadrul birourilor vamale, unităţi aflate în […]

Biroul vamal Zona Libera Curtici se desfiinteaza. Personalul va fi relocat la Arad si Timisoara

Către, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor şi adresa Direcţiei Generale a Vămilor nr. 14295/SRDV/02.06.2015 (anexată) cu privire la procesul de desfiinţare a zonei libere Curtici-Arad, vă rugăm să ne comunicaţi dacă […]