Asimilarea salariilor si functiilor din DGRFP cu cele din aparatul central

A aparut Ordinul MFP nr. 3146 referitor la asimilarea functiilor si salariilor de baza din directiile generale regionale ale finantelor publice cu cele din aparatul central al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. ordin MFP adresa dgrfp

Functiile publice din cadrul DGRFP trebuie salarizate la nivelul aparatului propriu al ANAF din 01.07.2017

Conform raspunsului primit de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici, functiile publice din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice sunt avizate ca functii teritoriale si sunt salarizate la nivelul functiilor publice de stat din cadrul ANAF incepand cu 1 iulie 2017, conform Legii cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Raspuns […]

Procedura de contestare a deciziilor de reincadrare emise pentru personalul din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice

Avand in vedere prevederile: -art. 37 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază/soldelor de funcție/salariilor de funcție/indemnizațiilor de încadrare, a sporurilor, a creșterilor salariale, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor […]

Preluarea activității în domeniului tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și a posturilor și personalului aferent acestei activități, în cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul de ordonanță de urgență pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administrației publice are ca obiect înființarea în cadrul aparatului central al Ministerului Finanțelor Publice a Centrului Național pentru Informații Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcție generală, prin schimbarea denumirii Direcției generale a tehnologiei informației și preluarea activității în domeniului tehnologiei […]

Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale personalului din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2017 privind completarea art.II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare Art.III. – (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de […]

Informare membri cu privire la eficientizarea activităţii sindicatului

Acţiuni întreprinse: Întărirea echipei administrative a sindicatului prin colaborarea cu: Ionescu Valentin, fost şef serviciu resurse umane din cadrul DGPMB, pentru soluţionarea problemelor profesionale ale membrilor din poliţie şi eficientizarea activităţii serviciului juridic; Dorobanţu Robert, lider al grupei sindicale constituite la nivelul Serviciului de Poliţie Canină din DGPMB, pentru îmbunătăţirea comunicării între conducerea de la […]

Instanta: Anuleaza in parte decizia nr. 450/28.04.2015 emisa de parata. Obliga parata sa emita o noua decizie prin care sa recunoasca promovarea reclamantului BV, incepand cu data de 01.04.2013

Nr. unic (nr. format vechi) : 29690/3/2015* Data inregistrarii 20.01.2017 Data ultimei modificari: 06.10.2017 Sectie: Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal Materie: Contencios administrativ şi fiscal Obiect: litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) Stadiu procesual: Fond   Părţi Nume Calitate parte BRECHLER VIOREL PRIN SINDICATUL NATIONAL AL POLITISTILOR SI VAMESILOR PRO LEX Reclamant DIRECTIA GENERALA […]

Solicitare catre ANAF de publicare a salariilor

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 33 din  Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, vă rugăm să luaţi toate măsurile necesare în vederea publicării listei cuprinzând salariile de bază şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare a tuturor funcțiilor din cadrul instituţiei dvs., la […]

Captura importanta de marfuri de contrabanda la BVF Halmeu

Colegi cu care ne mandrim! In tura de noapte din 25 spre 26.09 2017 la BVF Halmeu, echipa canină formată din inspector vamal superior I. T. si cainele din dotare SPEEDY a efectuat un marcaj pe coloana de camioane asupra unui TIR încărcat cu tocătură de lemn (rumeguș). Din cauza faptului ca la acel moment […]

Solicitare mentinere in proprietatea ANAF a sediului BV Valcea

Către, Guvernul României            Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 90/2001, privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, vă rugăm să efectuaţi toate demersurile necesare în vederea menţinerii clădirii Biroului Vamal Vâlcea în proprietatea publică a statului, a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice […]