Contestare decizii de reincadrare

Avand in vedere prevederile: – art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: ,, La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului salarizat potrivit prezentei legi se face pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și vechime în specialitate/vechime în învățământ avute, cu stabilirea salariilor […]

ANAF: ,,Nu a fost initiata elaborarea si promovarea vreunui proiect de act normativ privind reorganizarea.”

Ca urmare a solicitarii noastre efectuata in cadrul sedintei Comisiei de dialog social, constituita la nivelul Ministerului Finanatelor Publice, ANAF ne-a comunicat ca nu a fost initiata elaborarea si promovarea vreunui proiect de act normativ privind reorganizarea/restructurarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Raspuns ANAF reorganizare

Solicitare Ministerul Muncii reincadrare salariati ANAF

Către, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale               Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare […]

Reincadrare si stabilire salarii de baza la ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 36 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă angajaţii instituţiei dvs. vor fi reîncadraţi pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă avute şi le vor fi stabilite salariile de […]

Existenta resurselor bugetare pentru vouchere de vacanta la ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 1 alin (2) şi (24) din Ordonanța de urgență nr. 8/2009, privind acordarea voucherelor de vacanță cu modificările şi completările ulterioare,  vă rugăm să ne comunicaţi dacă în bugetul instituţiei dvs. au fost prevăzute resurse bugetare pentru acordarea acestor indemnizaţii pe anul […]

Asigurare conditii de munca in situatii de temperaturi extreme

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală            Având în vedere prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 29/06/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă şi unele sesizări primite de la membrii noştri de sindicat, care lucrează în birourile vamale de […]

Concluzii dupa sedinta ANAF de astazi de la Brasov

Concluzii dupa sedinta ANAF, care a avut loc  astazi de la Brasov: A.s-au detasat doua variante de reorganizare: 1.prima care implica trecerea inspectiei fiscale la nivel regional si a administrarii contribuabililor mijlocii la nivel judetean; a doua ce prevede desfiintarea directiilor generale regionale ale finantelor publice si revenirea la situatia din 2013. In ambele variante […]

Acordarea voucherelor de vacanta

Ordonanța de urgență nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță Art. 1 (2) Instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările […]

Sedinta Comisiei de dialog social de la MFP din 30.06.2017-Solicitare informatii legate de reorganizarea ANAF

In data de 30.06.2017 ora 10.00, a avut loc sedinta Comisiei de Dialog Social organizata la sediul Ministerului Finantelor Publice. Ordinea de zi a fost urmatoarea: Analizarea proiectelor Legii pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, a bugetului  asigurărilor sociale de […]

Solicitare informatii referitoare la reorganizarea ANAF

Către, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală               Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, precum şi informatiile apărute cu privire la reorganizarea acestei instituţii publicate în mass-media, vă rugăm să ne comunicaţi  dacă acestea sunt reale şi în caz afirmativ, care […]